Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F2 Management Accounting (MA): zakres tematyczny wszystkich modułów z controllingu operacyjnego realizowanych na ALK w zasadniczej części pokrywa się z zakresem tematycznym F2 ACCA.
Niniejszy moduł, w zasadniczej części  jest zgodny z następującymi treściami ACCA wymienionymi w sylabusie: B. Cost accountinng techniques, C. Budgeting D. Standard costing, E. Performance measurement.
F5 Performance Mangement (PM): jak wyżej.

CIMO  

C01 Fundamentals of Management Accounting - łącznie wszystkie moduły controllingu operacyjnego
P1 - Performance Operations: A. COST ACCOUNTING SYSTEMS, B. FORECASTING AND BUDGETING TECHNIQUES -  łącznie wszystkie moduły controllingu operacyjnego
P2 - Performance Management  - łącznie wszystkie moduły controllingu operacyjnego

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz