Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

P4 Advanced Financial Management (AFM): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: C. Advanced investment appraisal  (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, D, E,F, G i H sylabusa.

CIMO  

P1 - Performance Operations: D. DEALING WITH UNCERTAINTY IN ANALYSIS (w niepełnym zakresie)

CFA 

Level II: V.Corporate Finance:
Session 8: Capital Budgeting (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz