Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F2 Management Accounting (MA): zgodność programów ALK i ACCA dotyczy zagadnień związanych z tematyką ""discounted cash flow"".

F9 Financial Management (FM): programy zgodne w ramach: D. Investment appraisal (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C, E,F, G i H sylabusa.

CIMO  

P1 - Performance Operations: C. PROJECT APPRAISAL
F3 - Financial Strategy: B. FINANCING DECISIONS (w niepełnym zakresie), C. INVESTMENT DECISIONS AND PROJECT CONTROL (w niepełnym zakresie)

CFA 

Level I: II. Quantitative Methods: Session 2: Discounted Cash Flow Application, niezgodne:  The Time Value of Money, Statistical Concepts and Market Returns, Probability Concepts

Level I: V. Corporate Finance:
Session 11: Capital Budgeting (w niepełnym zakresie), Cost of Capital (w niepełnym  wymiarze)

Level II: V.Corporate Finance: Session 8: Capital Budgeting (w niepełnym zakresie), Capital Structure w (niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz