Emisje akcji i obligacji 

PROGRAM 

1. Rynki akcji i obligacji

 • Prywatne/zamknięte emisje akcji, obligacji i oferty kierowane do profesjonalnych inwestorów.
 • Publiczne emisje akcji i obligacji – zmiany regulacyjne, przyczyny, powody i praktyczne konsekwencje ograniczeń.
 • Uwarunkowania regulacyjne w zakresie oferowania akcji i obligacji wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

2. Emisje i oferowanie akcji

 • Prywatne i publiczne emisje akcji – pierwsze (IPO) i kolejne (SEO).
 • Współcześnie stosowane typy i formy oferowania akcji.
 • Koszty emisji akcji w USA, na europejskich rynkach i w Polsce – elementy i ich znaczenie, prawidłowości, uwarunkowania i zmiany w czasie.
 • Koszty oferowania akcji w IPO, SEO, typy i koszty gwarantowania emisji/ofert akcji – decyzje w tym zakresie, kanony optymalizacji, ich praktyczne znaczenie dla efektywności inwestycji i kosztu finansowania firmy.
 • Kiedy i po co oferować akcje? Kto ma w tym interes? Przestrzeń analityczna i wnioski.

3. Emisje i oferowanie obligacji

 • Współcześnie wykorzystywane rodzaje obligacji, ograniczenia i warunki prospektowe, popularne kowenanty stosowane w emisjach obligacji i ich praktyczne znaczenie dla kosztu emisji i ryzyka inwestorów.
 • Wymagania formalne, ograniczenia emisji – radykalne zmiany, jakie nastąpiły w 2019 roku.
 • Ratingi obligacji, wpływ na rentowność obligacji i ich fluktuacje – co z tego może uzyskać firma, co z tego wynika dla inwestora?
 • Analiza uwarunkowań rynkowych oraz wynikających ze specyfiki emitenta i ich wpływ na rentowność obligacji – przykłady, praktyczne wnioski .

4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

ŁĄCZNIE: 8 godzin dydaktycznych

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz