Emisje akcji i obligacji on-line 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 9.00-16.00)
  • Termin szkolenia: 17 czerwca 2020 r.
  • Cena szkolenia: 800 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 720 zł (stawka zw. z VAT)*

TRENER 

dr Mieczysław Grudziński

Specjalizuje się w finansach korporacyjnych i rynkach kapitałowych. Wykłada finanse w programach AMP i EMBA Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i Łódzkim. Wykładowca paru amerykańskich uniwersytetów – w latach 2011-2014 zatrudniony jako Adjunct Professor w College of Business University of Illinois, gdzie przez 20 lat wykładał finanse i projekty doradcze; kilkanaście lat wykładał finanse w programie EMBA University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie aktualnie wykłada finanse w programie MBA Uniwersytetu Łódzkiego i Minot State University. Prowadzi szkolenia dla wielu firm i instytucji, m. in. dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Luksemburgu (w latach 2015-2017). Za swoje wykłady otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na GPW w Warszawie, negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, partner firmy doradczej, członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych, niezależny ekspert w dziedzinie finansów. Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów.

ADRESACI SZKOLENIA 

Osoby, firmy, instytucje zainteresowane pozyskaniem finansowania poprzez emisję akcji i obligacji.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków akcji i obligacji oraz umiejętności ich analizy w celach inwestycyjnych.

CEL SZKOLENIA 

Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków akcji i obligacji w Polsce, Europie i na świecie – w kontekście zmian regulacyjnych i uwarunkowań wynikających z polityki gospodarczej i monetarnej.

Pokazanie możliwości, uwarunkowań, ograniczeń i czynników sukcesu emisji akcji i obligacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

  • Poznanie i zrozumienie złożonych uwarunkowań, rzeczywistych kosztów i driverów sukcesu w emisjach akcji (IPO) na rynku pierwotnym i wtórnym.
  • Nabycie umiejętności analizy rynku pierwszych ofert publicznych akcji (IPO) w celach inwestycyjnych.
  • Poznanie makroekonomicznych uwarunkowań rentowności obligacji i specyficznych, zależnych od emitenta, czynników wpływających na efektywność finansowania tym sposobem.
  • Nabycie umiejętności analizy różnych rodzajów obligacji w celach inwestycyjnych.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz