Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

CFA 

Level I: VI. Portfolio Management
Session 12: Portfolio Management: An Overview, Portfolio Risk and Return: Part I, Portfolio Risk and Return: Part II, Basics of Portfolio Planning and Construction
Level II: X. Portfolio Management
Session 18: Portfolio Concepts (w niepełnym zakresie), A Note on Harry M. Markowitz’s “Market Efficiency:
A Theoretical Distinction and So What?” (w niepełnym zakresie), International Asset Pricing  (w niepełnym zakresie), The Theory of Active Portfolio Management (w niepełnym zakresie), The Portfolio Management Process
and the Investment Policy Statement  (w niepełnym zakresie).
Level III: Session 14: Risk Management (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz