Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F1 Accountant in Business (AB): programy zgodne w ramach: A. business organisation, its stakeholders and the external environment (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części B,C, D, E i F sylabusa.

CIMA 

E2 - Enterprise Management: A. STRATEGIC MANAGEMENT AND ASSESSING THE COMPETITIVE ENVIRONMENT (w niepełny zakresie)
E3 - Enterprise Strategy: A. INTERACTING WITH THE COMPETITIVE ENVIRONMENT

CFA  

Level I: III. Economics: Understanding Business Cycles (w niepełnym zakresie) 
Level I: IV. Financial Reporting and Analysis: 
Session 10: Financial Statement Analysis: Applications (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz