Analiza Finansowa I 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F3 Financial Accounting (FA): zgodność programów ALK i ACCA dotyczy części H. Interpretation of financial statements (sylabus ACCA)

F7 Financial Reporting (FR): zgodność programów ALK i ACCA dotyczy części E. Analysing and interpreting financial statements (sylabus ACCA)

P5 Advanced Performance Management (APM): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: D. Strategic performance measurement oraz E. Performance evaluation and corporate failure (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C i F sylabusa.

CIMA 

P1 - Performance Operations: E. MANAGING SHORT TERM FINANCE (w niepełnym zakresie)

F2 - Financial Management: C. ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTS

CFA  

Level I: IV. Financial Reporting and Analysis:
Session 8: Financial Analysis Techniques
Level I: V. Corporate Finance:
Session 11: Financial Statement Analysis
Level I: VII.Equity
Session 14: Introduction to Industry and Company Analysis (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz