Nasi trenerzy 

Kursy i szkolenia prowadzą: 

ZARZĄDZANIE 

Dr Hab. Profesor Robert Rządca

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania UW.

Kierownik w Katedrze Strategii - Zakładu Negocjacji oraz Dyrektor Centrum Studiów Zarządzania. Senior Fullbright Research Fellow – Program on Negotiations – Harvard University.

W zawodowej karierze był Członkiem Zarządu oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilkunastu organizacji. Prezes Zarządu Strategic Negotiators i Wiceprezes Scott Tiger S.A.

Specjalizuje się w badaniach na temat negocjacji. Wykładowca i opiekun merytorycznych przedmiotów: negocjacje, negocjacje strategiczne, negocjacje międzynarodowe, mediacje i rozwiązywanie sporów publicznych. Promotor i opiekun merytoryczny ponad 150 projektów doradczych i restrukturyzacyjnych dla firm i instytucji samorządowych oraz organizacji zagranicznych. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek m.in. „Negocjacje” PWE 1998, „Negocjacje w Interesach” PWE 2003.

Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo dla: AUCHAN, Bankowego Towarzystwa Leasingowego S.A., Biuro Naczelnego Architekta m. st. Warszawy, Carlson Wagonlit Polska, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, GAZ-SYSTEM, ING Bank Śląski, Jabil Circuit Poland, Jabil Assembly Poland, JET LINE, Mercedes Polska, Medicover, METRO GROUP, NBP, NAFTA POLSKA S.A., PSE-INFO, Schneider Electric, Renault Polska, Renault Truck, PGNiG, PKO BP, PZU S.A.

Nikolay Kirov

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowca i doradca w zakresie negocjacji oraz modeli biznesowych w Internecie. Pracuje naukowo w Akademii Leona Koźmińskiego od 1996. Prowadzi wykłady oraz szkolenia z Negocjacji, Negocjacji strategicznych, e-Biznesu i Strategii i modeli e-Biznesowych.

Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji samorządowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów oraz członkiem rady redakcyjnej Master of Business Administration.

Współzałożyciel Centrum Kompetencji Europejskich Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie -"Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" współfinansowanego ze środków UE w ramach SPO RZL 2.3a. W latach 2006-2007 był menedżerem Projektu „Profesjonalny Urząd Pracy” – finansowanego ze środków UE, działanie 1.1.- realizowanego dla Powiatowych Urzędów Pracy. Obecnie - Dyrektor Centrum Szkoleń i Doradztwa Akademii Leona Koźmińskiego.

Główne zainteresowania badawcze - negocjacje i budowanie relacji z dostawcami strategicznymi.

Główne obszary doradztwa: negocjacje, modele biznesowe w Internecie, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz współpraca z strategicznymi partnerami.

Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo dla: AUCHAN, Agencji Rozwoju Przemysłu, Bankowego Towarzystwa Leasingowego S.A., Biuro Naczelnego Architekta m. st. Warszawy, Carlson Wagonlit Polska, Casinos Poland, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, GAZ-SYSTEM, ING Bank Śląski, Jabil Circuit Poland, Jabil Assembly Poland, JET LINE, Mercedes Polska, Medicover, METRO GROUP, NBP, NAFTA POLSKA S.A., PSE-INFO, Schneider Electric, Renault Polska, Renault Truck, PGNiG, PKO BP, POLFA Warszawa, PZU S.A.

Andrzej Kuśmierz

WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor rozprawy doktorskiej nt. ”Strategie adaptacji szpitali powiatowych” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Obłója, obronionej w Akademii Leona Koźmińskiego w 2011 roku.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:

Adiunkt w Katedrze Strategii w Akademia Leona Koźmińskiego.

Od 2011 roku dyrektor Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia ALK.

W latach 2009-2011 dyrektor Centrum Rozwoju ALK.

W latach 2006-2009 dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich ALK

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIA WAŻNE DLA REALIZACJI PROJEKTU:

  • Od 2000 roku prowadzi wykłady, warsztaty oraz doradztwo z obszarów przywództwa, strategii oraz e-biznesu zarówno dla Akademii Leona Koźmińskiego jak i klientów zewnętrznych.
  • Doradza przedsiębiorstwom z branży bankowej, telekomunikacyjnej i medycznej.
  • Jest promotorem oraz recenzentem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA.
  • W latach 2006-2008 był menedżerem największego projektu finansowanego z funduszy europejskich realizowanego przez Uczelnię – „Akademia Zarządzania” – studia podyplomowe i szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.
  • W latach 2009-2010 był menedżerem projektu „Akademia Zarządzania dla Kadry Medycznej” dofinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki oraz koordynatorem projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” z ramienia ALK.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE I W MEDIACH, M.IN.:

 

 

Dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo w Centrum Studiów Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji samorządowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i książek z dziedziny zarządzania organizacjami.

Główne obszary doradztwa: strategia struktury organizacyjne, mapowanie i wdrażanie procesów organizacyjnych. Lider projektów/ członek zespołów następujących projektów badawczych: strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce, Projekt badawczy: Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania); Międzynarodowy projekt badawczy pn:. Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw (analiza 25 firm z regionu Mazowsza) – koordynacja polskiej części projektu; Polsko-szwedzki projekt badawczo-doradczy dotyczący innowacyjnych zachowań grup przedsiębiorstw Polskich i Swedzkich. Międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A.

Wojciech Kozioł

Od ponad ośmiu lat związany z wdrażaniem programów podnoszących efektywność procesów biznesowych, początkowo w sektorze telekomunikacyjnym (TP S.A.) a obecnie w bankowości (NBP). Specjalizuje się w szczególności w metodyce Six Sigma oraz w zarządzaniu procesowym. Prowadzi w tym zakresie szkolenia a także uczestniczy i wspiera projekty. Posiada doświadczenie w zakresie budowania struktur programów jakości, prowadzeniu oraz coachingu projektów a także szkoleń dla kierowników projektów. W Akademii Leona Koźmińskiego prowadził zajęcia m.in. w projektach studiów podyplomowych realizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz na studiach podyplomowych „Zarządzanie w Administracji Publicznej”.

Ewa Rosik

Doświadczony trener (8 lat) prowadzący szkolenia, konsultacje i coachingi z psychologii komunikacji, zaawansowanych negocjacji, technik sprzedaży, treningów asertywności, profesjonalnej obsługi klientów, telesprzedaży, warsztatów antystresowych, wystąpień publicznych oraz budowania zespołów. Absolwentka Wydziału Technologii Żywności na SGGW, Kompetencji Psychologii i Negocjacji w Biznesie na SGH oraz Wydziału Zarządzania, Szkoleń i Rozwoju ALK oraz w trakcie MBA dla kadry HR. Posiada 10 -letnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży oraz 6–letnie zarządzania projektami szkoleniowymi. Głównie specjalizuje się w szkoleniach dla działu handlowego i obsługi klienta.

Przeszkoliła ok. 5000 osób m.in. z firm: Grupa CEDC (Bols, Carey), Agros Nova (Fortuna, Pysio, Łowicz, Garden), Carem, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kolporter Holding, Ziaja, Operator Telekomunikacyjny Sferia S.A., Vet Trade (Merial), Biomedica, Subherb, Servier, Intendis, Dermapharm, Olsen, VB Leasing, DatevSymfonia, Domain Menada Grupa Belvedere, MSWiA, M&M Logistics, BOKF, Polmos, Soraya, Sika Poland, Brother International, Grupa Inditex (Zara, Stradivarius, Bersha, Oysho), Bricoman, Optimum Distribution (Dunlop), Astellas, Lactalis Polska, Castel Freres, Control System FMN, Microsoft Fidelio, Comodus Polska, BMSG, Sopro, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, EFF, Optimum Distribution, Storck, Grupa Waspol, SCA i inni.

Dr Halina Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Neofilologii UW, posiada stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Ludźmi w Firmie oraz kurs dla Trenerów Kultury Biznesowej. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.. Od 1997 pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego.. Kieruje Pracownią Komunikacji Międzynarodowej w Biznesie. Interesuje się w zagadnieniami komunikacji zawodowej Autorka artykułów z zakresu komunikacji zawodowej w języku angielskim.

ROZWÓJ OSOBISTY  

Dr Lidia Czarkowska

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje naukowo w Akademii Leona Koźmińskiego od 2000 r.

Obecnie jest Dyrektorem Centrum Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, którego celem jest przygotowywanie, realizowanie i zarządzanie produktami i usługami Akademii oraz koordynowanie innych Centrów przychodowych Akademii.

Prowadzi wykłady oraz szkolenia ze Strategii i modeli e-biznesowych oraz Przywództwa. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, główne obszary doradztwa: strategia i rozwój, restrukturyzacja, finansowanie, modele biznesowe w Internecie.

W latach 2006-2008 był Menedżerem największego projektu finansowanego z funduszy europejskich realizowanego przez Uczelnię – „Akademia Zarządzania” - współfinansowanego w ramach SPO RZL 2.3a.. W latach 2002 -2004 uczestniczył w projekcie „Strategy and Implementation of e-Business Models” dla Kadry kierowniczej MŚP realizowanych w ramach programu Komisji Europejskiej – ENLARGE – realizowanego w krajach prowadzących negocjacje akcesyjne: Polsce, Slowenii, Cyprze, Bułgarii i Rumunii. Obecnie jest menedżerem projektu „Akademia Zarządzania dla Kadry Medycznej” dofinansowanego w ramach POPsycholog (UJ) i socjolog (UW), doświadczony trener (15 lat) prowadzący szkolenia z psychologii biznesu i zarządzania dla firm i instytucji, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, przywództwa, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi oraz technik motywacyjnych, zarządzania czasem a także przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu.

Prowadziła szkolenia zamknięte, warsztaty i treningi m.in. dla ponad 8000 osób w tym pracowników: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, UKIE, ARiMR, Rady Miasta Krakowa, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, PBDiM, Urzędu M. St. Warszawy, Ciech S.A., Agros-Nova.

Dyrektor Centrum Coachingu ALK, Dyplomowany Coach (stowarzyszony w ICF); prowadziła coachingi dla pracowników: Lactalis-Polska, ManRolland, Akademii Leona Koźmińskiego, V&S Luksusowa, MSD Polska Merck & Co, Nestle, Sandoz i na zlecenia indywidualnych klientów.

Wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i konwersatoria na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Ekonomiczna, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna, Komunikacja w Organizacji, Zachowania Organizacyjne, Budowanie Zespołów, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia, Mikrostruktury Społeczne, Metodologia Nauk Społecznych i Techniki Badań Społecznych. KL oraz koordynatorem ALK projektu Forsight „Akademickie Mazowsze 2030”.

MARKETING & SOCIAL MEDIA  

Piotr Lignar

Praktyk public relations, konsultant, trener. Przez 25 lat dziennikarz Polskiego Radia.

Pracownik i wykładowca Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie, autor programu i kierownik Podyplomowych Studiów „Public relations w praktyce”. Prezes zarządu i współwłaściciel agencji public relations LIGNAR PR . Czynnie zajmuje się PR od 15 lat. Specjalizuje się w public relations korporacyjnym oraz w komunikacji społecznej w inwestycjach celu publicznego a zwłaszcza inwestycjach liniowych .Prowadzi zajęcia akademickie na studiach dziennych zaocznych, podyplomowych i MBA oraz szkolenia z obszaru public relations w tym: media relations , komunikacja w warunkach kryzysu reputacji a także techniki wystąpień publicznych. Autor publikacji na temat public relations ,public speaking i media relations.

Pracował między innymi dla: BAYER Crop Science, Renault, Mercedes , Sokołów SA, Hainz Polska, Auchan Polska, RR Donnally Polska, DSV, Polskie Linie Lotnicze LOT, Astra-Zeneca Polska, Eurodental, Sita Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ,ELTEL Network Olsztyn, UPC Polska, Krajowa Rada Notarialna, Izba Komornicza we Wrocławiu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Urząd Marszałkowski woj. Białostockiego, Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Urząd Miasta st. Warszawy.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UW , politolog.

HR 

Dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (Uniwersytet Warszawski), magister psychologii o specjalności psychologia organizacji i pracy (Uniwersytet Warszawski), wykładowca z zakresu psychologii i socjologii organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w Katedrze Nauk Społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor programów i kierownik studiów podyplomowych: MBA dla Kadry HR, Szkolenie i Rozwój, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych.

10-letnia praktyka w zakresie szkolenia pracowników koncentrująca się zarówno na prowadzeniu szkoleń zamkniętych jak i otwartych; doświadczenie w zakresie kształcenia kadry kierowniczej na różnych szczeblach organizacji. Wiele pozytywnych opinii uczestników szkoleń za wykorzystane aktywnych form kształcenia oraz atrakcyjne prowadzenie zajęć. Współpraca z takimi firmami jak jak Zakłady Azotowe Puławy S.A., IPK Kwidzyn, PGNiG, PZU, Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel S.A. i Indykpol. Doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych zdobyte podczas pracy w Instytucie Badań Marketingowych SMG/KRC Poland (1,5 roku pracy na stanowisku badacza) i współpracy z firmą Datagroup (badania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi). Autor i współautor artykułów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań organizacyjnych oraz wystąpień na konferencjach poświęconych problematyce doboru pracowników, ich szkoleniu i planowaniu rozwoju zawodowego.

FINANSE 

Dr Bartłomiej Cegłowski

Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, v-prezes firmy konsultingowej. Specjalizuje się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw oraz planowaniu i wdrażaniu systemów controllingu. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. W dorobku naukowym posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu planowania finansowego i oceny projektów inwestycyjnych. Publikuje między innymi w pismach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Dr Iwona Cieślak

Dr Iwona Cieślak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. 

Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Dr hab. Tadeusz Dudycz

Tadeusz Dudycz jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem Zakładu Analiz i Planowania Finansowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Prodziekanem ds. Organizacji i Finansów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 1997 do 2005 był kierownikiem studiów podyplomowych "Analiza Ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" oraz „Wycena przedsiębiorstw” organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Od lat współpracuje z praktyką gospodarczą. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej przedsiębiorstwa TelForceOne S.A. a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa OneRay Investment SA i przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Wykonał również szereg opracowań i wdrożeń m.in. dla Elektrowni Turów, Zespołu Elektrociepłowni Wrocław i ekspertyz, z których najliczniejsze dotyczyły wyceny przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. 

Profesor Dudycz wykładał m.in. na studiach podyplomowych i MBA realizowanych przez UE we Wrocławiu oraz Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, SGH w Warszawie, WSB we Wrocławiu, a także na szkoleniach dla kadry kierowniczej organizowanych przez różne instytucje. Przez szereg lat wykładał oraz pełnił funkcję kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy SWSPiZ w łodzi. 

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisji Analizy Finansowej, członkiem Rady Naukowej TNOiK oddział we Wrocławiu oraz PTE. Wchodzi również w skład Rady Redakcyjnej czasopisma „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez KBN oraz praktykę gospodarczą. Jest autorem 6 książek, a także ponad 100 publikacji naukowych w szczególności z zakresu analizy finansowej i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 

Dr Renata Dyląg

Dr Renata Dyląg jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Obok pracy naukowej i dydaktycznej pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z-cy dyrektora kolegium Zarządzania i Finansów ALK.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorem komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska

Dr Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński jest docentem i kierownikiem Zakładu Finansów Strategicznych w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, projektodawcą i negocjatorem wielu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Jest partnerem w firmie doradczej Ocean Capital Management i niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów. 

Jego zainteresowania obejmują finanse przedsiębiorstw i spółek oraz ich funkcjonowanie na rynkach kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Poza Akademią Leona Koźmińskiego – profesor amerykańskiego uniwersytetu University of Illinois w Urbana-Champaign, którego wcześniej był stypendystą, a w latach 2011/2012 zatrudniony jako Adjunct Professor of Business. Wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA realizowanym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki. Wcześniej odbył krótki staż w University of Maryland w College Park (USA).

Dr Aneta Hryckiewicz

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.

Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się. 

Dr Rafał Kusy

Dr Rafał Kusy jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oraz współpracuje z Katedrą Finansów  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne).  W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny,  pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej  na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Dr Paweł Mielcarz

Dr Paweł Mielcarz jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję kierownika merytorycznego finansowych studiów podyplomowych ALK, eksperta ds. finansowych w Narodowym Centrum Kultury oraz firmie DCF Consulting, dyrektora merytorycznego w Instytucie Rozwoju Biznesu. Brał udział jako ekspert w postępowaniach arbitrażowych i prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Mielcarz brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, projektowania systemów controllingu oraz pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, instytucji rządowych oraz samorządowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA - HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise, ESSCA - École de Management Angres, University of Debrecen.

Dr Piotr Osiński

Dr Piotr Osiński jest pracownikiem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Modelowania Ryzyka odpowiada za budowę oraz umiejscowienie w procesach narzędzi pomiaru ryzyka zarówno na poziomie pojedynczych klientów (modele ratingowe oraz modele pomiaru zdolności płatniczej) jak i narzędzi pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego (modele pomiaru kapitału ekonomicznego, stress testy). W dotychczasowej pracy zawodowej związany głównie z zagadnieniami z obszaru ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego odpowiadał między innymi za walidację modeli używanych w tych obszarach, analizę zyskowności transakcji kredytowych przed zawarciem transakcji jak i ex-post, wyznaczanie wyniku banku z tytułu tworzonych rezerw na niespłacane zobowiązania kredytowe.

Dr Paweł Wnuczak

Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych ALK. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE. 

Marek Zuber

Marek Zuber jest ekonomistą i analitykiem rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH - PBK.  Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Inwestuje na giełdzie i nie tylko. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza. 

W przeszłości pracował jako główny ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS oraz główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zajmuję się również przeprowadzaniem szkoleń.

prof. Tomasz Wnuk - Pel

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.