Kontakt 

Dane kontaktowe 

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

NIP  524-10-05-438

email: podyplomowe@kozminski.edu.pl

 

 

Menedżer operacyjny procesu edukacyjnego. Doradca klienta 

Grażyna Rozparzyńska-Noga

email: grazyna@kozminski.edu.pl  

tel: 022 519 22 88

OBSZAR FINANSE

 

 

 

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju

Małgorzata Oświata

email: malgosiao@kozminski.edu.pl 

tel: 022 519 22 48 

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Aneta Małkowska

email: anetam@kozminski.edu.pl  

tel: 022 519 21 92

tel: 022 519 22 78

 

 

 

Doradca edukacyjny

Izabela Obszańska

email: izabelao@kozminski.edu.pl  

tel: 022 519 22 22

 

 

 

 

Doradca edukacyjny

Agnieszka Bartczuk-Jasińska

email: abartczuk@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 22 51