Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje. 

Program szkolenia jest akredytowany przez

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa oraz

Europejskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Ekspertów Budownictwa

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 • Czas trwania: 2 dni (16 godzin)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 2400 zł brutto (zw. z VAT)

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

O SZKOLENIU

Zrównoważone zarządzanie (Sustainable Management) to znany na świecie trend, który staje się naturalnym wyznacznikiem nowoczesnego zarządzania w szeroko rozumianej branży budowlanej – wśród generalnych wykonawców, deweloperów, zarządców nieruchomości, producentów materiałów budowlanych, dostawców rozwiązań i technologii, firm świadczących usługi budowlane, architektów i projektantów, doradców w procesie budowlanym i innych firm powiązanych z branżą. To trend wywodzący się z całościowego i dojrzałego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz potrzeby kształtowania etycznych relacji w firmie. Obecnie branża budowlana w największym stopniu przyczynia się do tworzenia PKB państw europejskich i zatrudnia najwięcej ludzi w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Im większy wpływ, tym większa odpowiedzialność.

Dlatego Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie z zakresu zrównoważonego zarządzania dla menedżerów oraz kadry zarządzającej wszystkich szczebli w branży budowlanej. To unikalny, autorski program szkoleniowy, pozwalający nabyć wiedzę i kwalifikacje, potwierdzone „Świadectwem ukończenia szkolenia”.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom lepsze zrozumienie wyzwań ekologicznych, społecznych, organizacyjnych, aby efektywnie wdrażać najlepsze rozwiązania z korzyścią dla firmy, jej klientów, pracowników i środowiska. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji globalnej niestabilności, wyczerpywania się zasobów naturalnych, zachwiania bezpieczeństwa energetycznego, zmian prawnych i politycznych, wyzwań o charakterze demograficznym, wykluczenia społecznego i pogarszającego się dostępu do usług publicznych. Uwarunkowania te – sformułowane szczegółowo m.in. w postaci Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przez ONZ – wzmacniają potrzebę stosowania w biznesie rozwiązań innowacyjnych, opartych na długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju.

TRENERZY 

WIOLETTA FABRYCKA

Przez większość życia zawodowego związana z firmami z szeroko pojmowanej branży budowlano-deweloperskiej (biuro projektowe, generalny wykonawca, facility management, inwestor, inwestor zastępczy) jako kierownik handlowy, kierownik ds. marketingu, project manager, development director, client relations manager.

Uważna obserwatorka dobrych praktyk, aktualnych trendów rynkowych i innowacji w obszarze sektora budowlanego. Autorka wielu artykułów i prezentacji, regularnie uczestnicząca w branżowych konferencjach jako panelista lub moderator dyskusji. Zdobytą wiedzą teoretyczną (studia podyplomowe SGH + HEC) i doświadczeniem dzieli się od 2012 roku ze studentami stacjonarnymi (cykl „Budownictwo w praktyce”) i podyplomowymi („Zarządzanie w Budownictwie”) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz na studiach podyplomowych „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020.

Prof. ALK dr hab. BOLESŁAW ROK

Od początku gospodarki rynkowej związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu zrównoważonego zarządzania, gospodarki obiegu zamkniętego i compliance.

Media nazywają go „ojcem polskiego CSR”.
Mówca na wielu konferencjach, spotkaniach dla kadry zarządzającej, autor lub współautor szeregu książek i raportów, mentor dla startupów, juror w konkursach dla biznesu, członek rad programowych fundacji i organizacji branżowych. Zawsze kieruje się zasadą łączenia teorii z praktyką, aby doświadczenia zdobywane w różnych sektorach wykorzystywać w pracy szkoleniowej, eksperckiej, dydaktycznej, badawczej, organizacyjnej i obywatelskiej – dla lepszego rozumienia nowej roli biznesu w społeczeństwie.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

 • Potrzebujesz szybkich efektów we wdrażaniu standardów zrównoważonego rozwoju
 • Dostrzegasz zmniejszającą się ilość pozyskiwanych kontraktów m.in. z powodu niespełniania wymogów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej  
 • Musisz przystosować strategię firmy do zadań wynikających z przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • Poszukujesz innowacyjnych metod zwiększania poziomu zaangażowania pracowników
 • Chcesz usprawnić proces raportowania danych pozafinansowych
 • Poszukujesz innowacyjnych modeli biznesowych w zakresie zarządzania w obiegu zamkniętym
 • Chcesz zredukować ryzyko kar wynikających z nowych form odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

CO ZYSKASZ:  

 • Dowiesz się, jak budować przewagę konkurencyjną dzięki wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju
 • Zainspirujesz się najlepszymi praktykami w sektorze budowlanym z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie
 • Dowiesz się, jak wybierać wskaźniki i zadania wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Poznasz zasady przygotowywania dobrych raportów CSR w branży budowlanej
 • Nauczysz się stosować właściwe instrumenty wdrażania programów etyki i compliance
 • Dowiesz się, jakie są kierunki zmian legislacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju
 • Zrozumiesz innowacyjne modele biznesowe w branży budowlanej
 • Prestiżowy certyfikat wydany przez PSMB i AEEBC 

ADRESACI 

 • Menedżerowie ds. rozwoju nowych produktów i usług
 • Specjaliści ds. certyfikacji budynków
 • Konsultanci ds. zrównoważonego budownictwa i CSR
 • Kierownicy działów komunikacji i marketingu
 • Kierownicy nadzoru inwestycji
 • Osoby odpowiedzialne za projektowanie zmian w strategii organizacji
 • Kierownicy działów jakości i zarządzania środowiskowego
 • Pracownicy biura zarządu, działu compliance i etyki
 • Specjaliści ds. relacji inwestorskich
 • Specjaliści ds. umów budowlanych
 • Architekci, projektanci, urbaniści

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie wynikające z prowadzenia projektów i kierowania ludźmi w organizacjach branży budowlanej. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają pasję w planowaniu i realizacji innowacyjnych zmian w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju