Zarządzanie zmianą 3D 

PROGRAM  

Na podstawie zebranych przez nas informacji powstanie szczegółowy program szkolenie, dopasowany do potrzeb Państwa firmy.

SUGEROWANY PROGRAM SZKOLENIA.

Warsztat zapewni przekazanie liderom umiejętności postrzegania i realizacji zmiany w 3 wymiarach:

Indywidualnym

(ja i moje emocje w zmianie)

  • Psychologiczne aspekty zmiany
  • Analiza własnej gotowości do zmiany


Zespołowym
(przebieg procesu grupowego, rola i oczekiwania zespołu wobec lidera)

  • Uświadomienie uczestnikom roli i zadań lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
  • Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian z użyciem technik wpływu i praw perswazji
  • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem współpraco-wyników podczas wdrażania zmian
  • Zarządzania Konfliktem

Organizacyjnym
(metodyczne i efektywne wdrożenie zmiany, komunikacja w zmianie)

  • Uświadomienie rynkowej genezy zmian i ich rodzajów
  • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
  • Fazy zmian organizacyjnych i elementy wpływające na ich efektywność
  • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne wdrożenie i komunikowanie się podczas procesu zmian.

CZAS TRWANIA: 2 DNI (16 godzin)


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych