Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy 

PROGRAM: 

DZIEŃ PIERWSZY

CZĘŚĆ I: KONTEKST STRATEGICZNY

 • Wprowadzenie
 • Typowe dysfunkcje utrudniające sprawną realizację strategii
 • Model AFI i koncepcja strategic agility
 • Identyfikowanie wyróżników rynkowych i celów strategicznych
 • Zarządzanie portfelem projektów oraz programami jako elementy zarządzania strategicznego

CZĘŚĆ II: ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

 • Cykl zarządzania portfelem projektów i główne obszary decyzyjne
 • Identyfikowanie inicjatyw strategicznych (programów i projektów)
 • Ocena inicjatyw
 • Priorytetyzowanie inicjatyw
 • Równoważenie portfela
 • Monitorowanie realizacji portfela oraz jego adaptacja do zmian priorytetów strategicznych
 • Główne wyzwania stojące przed menedżerem portfela projektów

DZIEŃ DRUGI

CZĘŚĆ III: WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI

 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania programami
 • Cykl życia programu
 • Projektowanie palety korzyści
 • Konstruowanie architektury programu
 • Główne wyzwania stojące przed menedżerem programu

CZĘŚĆ IV: GRA MENEDŻERSKA – efektywne zarządzanie portfelem projektów - resume

CZEŚĆ V: PMO JAKO GOSPODARZ OBSZARU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

CZĘŚĆ VI: BUSINESS INTELLIGENCE DO MONITOROWANIA PORTFELA, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ: 

 • materiały szkoleniowe zawierające praktyczne narzędzia do sprawnego zarządzania portfelem projektów i programami
 • uczestnictwo w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonego trenera z doświadczeniem biznesowym i trenerskim
 • certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego
 • obiady i przerwy kawowe

 

 


Kontakt:
Wioletta Kastrau

Business Development Manager


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny