Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym 

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do warsztatu

2. Wprowadzenie do przywództwa w projecie tranzycyjnym/transformacyjnym

3. Zmiana, a tranzycja

 • Zarządzanie ludzkimi aspektami zmiany
 • Proces - Model Bridges'

4. Ludzie w procesie tranzycji

 • Umiejscowienie ludzi w procesie tranzycji
 • Znaki podczas tranzycji: GRASS
 • Język podczas tranzycji

5. Zakończenie i strata

 • Analiza strat
 • Strategie zarządzania zakończeniem

6. Strefa neutralna

 • Efektywna komunikacja
 • 4 P
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Coaching

7. Nowe rozpoczęcie

 • Strategie fazy nowego rozpoczęcia
 • Zasady zarządzania tranzycją

8. Cykl życia projektu tranzycyjnego

9. Procesy rozpoczęcia

 • Karta Projektu
 • Identyfikacja interesariuszy

10. Procesy planowania

 • Zakres; Harmonogram; Koszty; Komunikacja; Ryzyko; Zarządzanie ludźmi
 • Plan Projektu i Kick off

11. Procesy realizacji i monitorowania/kontroli

 • Jak efektywnie zarządzać realizacją?
 • Przegląd; Zmiana; Postęp/Status
 • Narzędzia i techniki
 • Delegowanie; Autorytet; Efektywna informacja zwrotna; Motywacja

12. Procesy zamykania

 • Przekazanie produktów końcowych
 • Doświadczenia z projektu
 • Świętowanie sukcesu

13. Podsumowanie warsztatu

3 dni / 24 godzin


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych