Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym 

PROGRAM IN COMPANY – dopasowany rozwój Twojej firmy 

Program szkolenia może być modyfikowany tak, aby dostosować go do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy. Kurs może być realizowany w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Termin szkolenia, miejsce, w którym ma się odbyć oraz czas jego trwania ustalimy tak, aby przygotowane zajęcia nie kolidowały z Państwa codzienną pracą.

Zajęcia mogą  odbyć się zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach wykładowych Akademii Leona Koźmińskiego lub w ośrodku szkoleniowym w Polsce.

Aby omówić szczegóły szkolenia bardzo prosimy o wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem.

TRENER 

MAŁGORZATA KUSYK

Małgorzata Kusyk, certyfikowany Project Manager PMP®/PRINCE2®/ AgilePM®, CEO AgilePMO (http://www.agilepmo.pl) , koordynator Kozminski Executive Business School, członek Agility Scales Founders Club, Prezes PMI Poland Chapter w latach 2014-2016. Mentor, trener biznesu, wykładowca MBA.
Ekspertka zarządzania projektami z ponad 16. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Propagatorka idei zwinności i turkusu. Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Twórca innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej Akademii Transition Managera. Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga (http://agilepmo.pl/blog/) . To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa".

O WARSZTACIE

W celu dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacje uruchamiają złożone programy zmian. Programy te mogą być migracyjne – przeniesienie wiedzy, systemów oraz działań operacyjnych od klienta do wyspecjalizowanej jednostki zewnętrznej lub transformacyjne - od zmiany struktury procesów, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, do zmiany kultury organizacyjnej. Migracje („transition”) są złożone, ale przewidywalne, natomiast transformacje z natury są nieprzewidywalne, natomiast uwalniają  olbrzymi potencjał, który  pozostaje nieodkryty do czasu faktycznej zmiany. Oba rodzaje programów wymagają szerokiego wachlarza kompetencji przywódczych i menedżerskich – umiejętności, których można się nauczyć.

Warsztat jest podzielony na dwie części. Pierwsza koncentruje się na zarządzaniu zmianą tranzycyjną, czy transformacyjną, druga natomiast przybliża procesy, narzędzia i techniki zarządzania projektem.

CEL WARSZTATU

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów do koordynacji złożonych inicjatyw.

Pozostałe cele to:

 • Zrozumienie procesu, poznanie narzędzi i technik zarządzania tranzycją – Model Bridges’ oraz roli lidera w takim procesie
 • Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu tranzycyjnego i transformacyjnego, procesami oraz praktycznymi narzędziami i technikami zarządzania takim projektem
 • Zrozumienie głównych wyzwań projektów typu tranzycyja/transformacja i sposobów radzenia sobie z nimi

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować proces oraz praktyczne narzędzia i techniki zarządzania projektem tranzycyjnym i transformacyjnym
 • Rozpoznać co oznacza autentyczne przywództwo i stosować go w praktyce w taki sposób, by rozwijać kompetencje i zachowania przywódcze u siebie i innych
 • Usprawnić istniejący proces zarządzania tranzycją/transformacją

ADRESACI WARSZTATU

Szkolenie adresowane jest do obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów tranzycyjnych i transformacyjnych.

FORMA ZAJĘĆ

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie)
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: studia przypadków prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.


  Kontakt: 
  Aneta Małkowska

  Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych