Zarządzanie projektami - warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D. 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

Czas trwania: 8 dni (8 x 8 h)

Terminy zjazdów: start: styczeń 2021 (dokładane terminy wkrótce)

  * Cena szkolenia: 6000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
  * Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 5400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
  * Liczba godzin dydaktycznych: 64h dydaktycznych

  NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

  MICHAŁ KARLIKOWSKI
  Jako doradca, trener, coach wspiera organizacje i projekt managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od 2004 roku pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując się zintegrowanym zarządzaniem projektami oraz pracą zespołową. Pracował projektowo m. in. dla Danish Technological Instituje Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment, Grupy Orlen, Enea, Mabion, SABA Software oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta projektu, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów.

  • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od 2004 roku (ponad 16 lat),
  • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce IPMA Polish Project Excellence Award (srebrny finalista 2013, brązowy finalista 2014),
  • Certified Senior Project Manager IPMA level B,
  • Certyfikat Prince 2,
  • Asesor IPMA Polish Project Excellence Award (od 2015 r.) oraz IPMA World Project Excellence Award (od 2018 r.),
  • Autoryzowany trener IPMA Polska (od 2016 r., od momentu stworzenia systemu autoryzacji), certyfikowany Doradca Insights Discovery (od 2015 r.),
  • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo.

  Przeszkolił setki osób z zarządzania projektami przygotowując ich z sukcesem do międzynarodowej certyfikacji IPMA.

  KLUCZOWE ZAGADNIENIA 

  • Elementy podstaw zarządzania projektami (analiza interesariuszy, cele, model fazowy, SPP, ryzyko)
  • Harmonogram projektu (zaawansowane)
  • Zasoby projektowe (planowanie)
  • Koszty projektowe (wyznaczanie)
  • Metoda EV
  • Warsztat „C” – powtórzenie wszystkich narzędzi
  • Egzamin próbny IPMA D
  • Powtórka egzaminacyjna (zadania egzaminacyjne)

  ADRESACI SZKOLENIA 

  • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
  • Menedżerowie nadzorujący projekty
  • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
  • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

  • Zapoznanie się z koncepcją certyfikacją kompetencyjną IPMA (NCB 4.0)
  • Umiejętność planowania harmonogramu projektu
  • Umiejętność alokacji zasobów i planowania kosztów projektowych
  • Umiejętność analizy Earned Value
  • Wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
  • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami

   

   

  W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ: 

  • Materiały szkoleniowe
  • Materiały uzupełniające, które pozwolą Ci z łatwością pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze
  • Uczestnictwo warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonego trenera, z doświadczeniem biznesowym i trenerskim
  • Certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego
  • Możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu i otrzymania certyfikatu IPMA D
  • Obiady i przerwy kawowe

   

   


  Kontakt:
  Wioletta Kastrau

  Business Development Manager