Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością 

PROGRAM SZKOLENIA 

Moduł 1 - Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

 • Przegląd programu szkolenia
 • Rozwój branży CFM na świecie i w Polsce
 • Strategia flotowa - kluczowe elementy
 • Podstawy zarządzania aktywami
 • Struktura rynku motoryzacyjnego w Polsce
 • Zakupy i sprzedaż pojazdów
 • Produkty CFM w Polsce
 • Mobility Management - nowe kierunki
 • Kompetencje Fleet Managera
 • Kluczowe elementy TCO
 • Elektromobilność
 • Podstawy strategii flotowej
 • Administracja parkiem samochodowym
 • Administracja usługami towarzyszącymi
 • Zarządzanie usługmi serwisowymi
 • Informator dla Kierowców
 • Ubezpieczenia i Assistance - Rodzaje, profity i ryzyka
 • Paliwa

Moduł 2- Komunikacja i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Budowanie relacji
 • Komunikacja w biznesie
 • Strategia komunikacji
 • Kluczowe aspekty zarządzania
 • Zarządzanie efektywnością
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Budowanie zespołu
 • Techniki budowania relacji

Moduł 3 - Finanse i Administracja

 • Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową i mobilnością
 • Finanse - wprowadzenie
 • Finanse firmy, zarządzanie rachunkami i przepływami finansowymi
 • Zarządzanie aktywami
 • Planowanie wyników
 • Informacja finansowa i systemy finansowe
 • Dział finansowy i controlingu
 • Żródła finansowania floty
 • Gospodarowanie oponami

Moduł 4 - Prawo i zakupy

 • Identyfikacja potrzeb
 • Identyfikacja źródeł zaopatrzenia
 • Zakupy - metody i procedury
 • Przetargi
 • Podstawowe zasady negocjacji
 • Etyka w biznesie
 • Podatki
 • Umowy najmu i leasingu pojazdów, RFP na wynajem długoterminowy
 • Zasady wyboru pojazdów - budżetowanie
 • Ryzyko wartości końcowej
 • Zwrot i sprzedaż pojazdu (Remarketing)
 • Service Level Agreement
 • Szkody komunikacyjne - odszkodowania
 • Likwidacja szkód, raporty szkodowe

Warsztaty

Egzamin

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 80
( jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)
Maksymalna liczba osób w grupie: 30


Kontakt:
Małgorzata Cybulska