Wystąpienia publiczne w języku angielskim 

PROGRAM SZKOLENIA 

  • cele i założenia wystąpień publicznych;
  • wystąpienia indywidualne, grupowe, debaty publiczne;
  • najlepsze przemówienia, najsprawniejsi mówcy – struktura wystąpień, ton głosu, styl wypowiedzi, tempo mówienia, pomoce audiowizualne;
  • radzenie sobie ze stresem podczas wypowiadania się na forum publicznym;
  • elementy przekonującego wystąpienia – sztuka przekonywania innych do swoich racji;
  • podstawowe zwroty językowe, chwyty erystyczne;
  • reagowanie na pytania, zarzuty, kontrargumenty, „stawianie na swoim”;
  • ćwiczenie: symulowana debata publiczna na zadany temat


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny