Wystąpienia publiczne w języku angielskim 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

  • Czas trwania: Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00
  • Termin szkolenia: 9 września – 13 września ; godz. 17:00 - 19:00
  • Cena szkolenia: 700 zł brutto (stawka zw. z VAT)

PROWADZĄCY  

Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego.

CELE KURSU 

  • rozwinięcie u kursantów umiejętności skutecznego planowania przemówień i wykorzystania tej cennej umiejętności do wygłaszania przekonujących wypowiedzi ustnych na tematy dotykające szeregu aspektów życia osobistego i zawodowego;
  • omówienie technik stosowanych w znanych wypowiedziach, które przeszły do historii jako te, które wywarły niemały wpływ na ich odbiorców;
  • przełamanie – dzięki kameralnej atmosferze zajęć – jednej z głównych barier, które występują u wielu użytkowników języka – szczególnie, gdy pojawia się konieczność mówienia w języku obcym w obecności innych osób;
  • nacisk na ciągłe reagowanie na różne bodźce językowe (i nie tylko) dzięki czemu kursanci będą mieli okazję udoskonalać nabywane stopniowo umiejętności, które dadzą im większe poczucie pewności siebie oraz satysfakcję w życiu osobistym i zawodowym.

ADRESACI KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B1+.


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny