Wsparcie dla liderów, menedżerów i działu HR w czasach kryzysu 

Termin oraz koszt szkolenia 

 • Czas trwania: 1 dzień (6 godzin dydaktycznych)
 • Termin: 16 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00-14.15
 • Koszt warsztatu: 600 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt warsztatu dla studentów i absolwentów ALK*: rabat 10 % - 540 zł brutto (stawka zw. z VAT)

  Szkolenie odbywa się w formule online za pomocą Microsoft Teams

Na szkolenie zaprasza: 

Dr Lidia Czarkowska

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia.
Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: „Coaching jako…” Założycielka i redaktor naukowy punktowanego pisma „Coaching Review”.


Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi:

 • Success Insigths: D.I.S.C.
 • Workplace Motivators Model (Values)
 • MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna)
 • EQ – Inteligencja emocjonalna
 • Motywacyjne DNA
 • MindSonar

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych

CEL WARSZTATU 

Wyzwania stojące przed liderami, menedżerami oraz specjalistami HR w czasie pandemii są szczególne – teraz standardowe metody zarządzania zmianą i komunikowania trudnych decyzji pracownikom mogą okazać się niewystarczające.
Podniesiony poziom niepokoju u pracowników, obniżone poczucie bezpieczeństwa, niepewność, spadek zaufania, a w wyjątkowych sytuacjach nawet ataki paniki, a przede wszystkim bardzo duże ograniczenia utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb sprawiają, że zdalne zarządzanie ludźmi, ich efektywnością i zaangażowaniem wymaga od liderów szczególnie wysokiej samoświadomości i samoregulacji emocjonalnej.
Ten warsztat pomaga poznać psychologiczne mechanizmy budowania relacji oraz udzielania wsparcia osobom w silnych emocjach a także adekwatnego stawiania granic tej pomocy i umiejętności zadbania o powrót do psychicznego dobrostanu po zarządzaniu trudnymi sytuacjami.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych