Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu