Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

TERMIN ORAZ KOSZT SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni ( w godz. 9.00 - 16.00)
 • Termin: 7-8 kwietnia 2020 r.
 • Koszt szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

TRENER 

Dr Lidia Czarkowska

ODyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Od dwudziestu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A. ,Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, V&S Luksusowa, Nestle, Sandoz

CEL WARSZTATU 

 • Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat mechanizmów stresu oraz powstawania syndromu wypalenia zawodowego.
 • Nauczą się rozpoznawania objawów nadmiernego stresu i wskaźników podwyższonego ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia (zarówno u siebie,  jak i u współpracowników).
 • Przećwiczą techniki radzenia sobie ze stresem doraźnym i długo terminowym.
 • Poznają strategie  służące zachowaniu własnego dobrostanu emocjonalnego.
 • Poznają także zasady dbania o psychofizjologiczną równowagę w warunkach przepracowania.

ADRESACI KURSU: 

Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na pełnione w organizacji funkcje mogą zdiagnozować u pracowników wskaźniki poprzedzające ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego lub mogą wspierać wdrażanie działań zapobiegawczych, chroniących ludzi i organizację przed kosztami nadmiernego stresu, czyli dla:

 • specjalistów HR
 • menedżerów
 • trenerów, konsultantów i coachów
 • wszystkich, którzy czują się zmęczeni i pragną znaleźć metody chroniące przed nadmierną eksploatacją własnego organizmu


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych