Szkoła Trenerów Biznesu 

PROGRAM KURSU 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju pierwsze dwa zjazdy zostaną przeprowadzone on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM. Pozostałe spotkania i kolejność omawianych tematów będzie uzależniona od bieżącej sytuacji.

BLOK I

ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO, PROCES GRUPOWY, KONTRAKT, INTEGRACJA

Renata Gut, Anna Brzosko

Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Jest to doskonała możliwość doświadczenia na samym sobie specyfiki procesu grupowego.

Celem bloku I jest również przedstawienie idei kursu, Trenerów prowadzących zajęcia oraz zbudowanie w gronie uczestników i Trenerów prowadzących – kontraktu. Rozmowa na temat zasad obowiązujących przez cały okres trwania Szkoły w warunkach pracy zdalnej i pracy w trybie stacjonarnym.

Dyskusja na temat budowania kontraktu z grupami, ustalenie granic jako gwarancja poczucia bezpieczeństwa grupy za którą odpowiedzialny jest trener w warunkach pracy zdalnej i pracy w trybie stacjonarnym.

Każda z osób będących na zajęciach będzie wiedziała:

 • Dlaczego warto ustalić z grupą zasady?
 • Jak tworzyć dobry kontrakt?
 • Jakie są korzyści z ustanowienia granic?
 • Czym różni się kontrakt w warunkach pracy zdalnej i pracy w trybie stacjonarnym?
 • Co dzieje się w przypadku nieprzestrzegania ustalonych granic – case study – zagrożenia dla trenera i grupy?

JA JAKO TRENER – MOGĘ ZARZĄDZAĆ Świadomie TYLKO TYM O CZYM WIEM, ŻE ISTNIEJE… Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą. Zatem najistotniejsze są pytania: Jakie mam zasoby osobiste jako człowiek? Jak ich używać w zawodzie trenera biznesu? Jaki potencjał mogę uruchomić
w uczestnikach moich szkoleń? Jak wykorzystać narzędzia trenerskie, aby dotrzeć do uczestników? Jak wykorzystać swoje zasoby on-line i na sali szkoleniowej?

 • Zasoby osobiste. Model człowieka.
 • Poznanie osobistych wzorców myślenia i działania.
 • Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie grupowym.
 • Jak odkrywać i nazywać talenty uczestników szkoleń?

BLOK II

BUDOWANIE SAMOŚWIADOMOŚCI – TALENTY TRENERA. TRENER W ZMIANIE. TRENER W SIECI. RADZENIE SOBIE Z CIEKAWYM UCZESTNIKIEM I WŁASNYMI EMOCJAMI

Renata Gut, Katarzyna Mikołajczyk, Grażyna Kącka

TALENTY I MOCNE STRONY TRENERA

 • Talenty jako indywidualne wzorce myślenia czucia i działania.
 • Do czego Trener wykorzystuje talenty?
 •  Jak odkrywać i nazywać talenty uczestników szkoleń?

ZASTANOWIMY SIĘ, CZYM JEST ZMIANA I CZY TRENER W SIECI TO: SZANSA, CZY ZAGROŻENIE?

 • Rzeczywistość wirtualna trenera
 • Moje emocje do pracy wirtualnej
 • Nawyki realne i wirtualne uczestnika
 • Percepcja on-line: jak organizować siebie i przestrzeń do efektywnej pracy z grupą on-line?
 • Nawyki realne i wirtualne trenera

Blok II poświęcony jest też zagadnieniom radzenia sobie z agresją własną i grupy w pracy trenerskiej. Trenerzy poznają jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji – Trening Kontroli Złości, będą umieli go zastosować oraz nauczyć innych używania tego narzędzia. Umożliwi to uczestnikom kontrolowanie własnych emocji, bez konieczności tłumienia ich lub ryzyka agresywnego wyładowania się.

Moduł ten ma na celu:

 • zdobycie umiejętności pracy metodą Treningu Kontroli Złości przez uczestników programu
 • podniesienie kompetencji trenerskich w kontakcie z osobami mającymi problem
  z zastosowaniem zachowań prospołecznych, głównie przejawiającymi zachowania agresywne
 • podniesienie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z własną złością i agresją,
  co pomoże im zadbać o własne granice w pracy i komfort psychiczny
 • poznanie procesu grupowego w pracy trenera, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywanie potencjału grupy.

BLOK III

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA, BUDOWANIE SAMOŚWIADOMOŚCI.
TRENER LIDEREM PROWADZĄCYM GRUPĘ.

Renata Gut, Katarzyna Mikołajczyk

Będą to zajęcia warsztatowe, podczas których doświadczymy roli nawyków w naszym codziennym życiu i działaniu. Przećwiczymy model zmiany nawyku oraz „zrobimy remanent” i „spis z natury” – nawyków, które mi służą, a które warto zmienić i modyfikować w roli trenera.

 • Czym są nawyki i przyzwyczajenia i jak je warto zmieniać
 • Wiedza zmiany nie czyni… więc co czyni zmianę jakości w treningu, warsztacie, szkoleniu?
 • Nabycie umiejętności tworzenia aktywnych zajęć warsztatowych
 • Jak organizować salę i przestrzeń do efektywnego kontaktu z grupą
 • Jak zarządzać swoją energią oraz energią miejsca, przestrzeni i grupy, by proces uczenia się „płynął”

Na warsztatach omówimy inteligencję emocjonalną i zjawisko INTUICJI, która jest już niezbędna do działania i funkcjonowania w środowisku VUTCA. Sprawdzimy, czy każdy ma Intuicję i czy warto się nią kierować w zawodzie trenera.

 • Czym jest EQ i czy można ją kształcić i rozwijać?
 • Jak mierzyć EQ? Jak kreować swój rozwój osobisty w tym obszarze.
 • Rola emocji w procesie uczenia się i rozwoju osobistego człowieka.
 • Myślę, więc jestem. A jak czuję to co?
 • Jak poznać osobę z wysokim i niskim EQ?
 • EQ a poczucie własnej wartości trenera oraz uczestników szkoleń.
 • Zjawisko intuicji w pracy trenera.

BLOK IV

AUTOPREZENTACJA, czyli jak dobrze zagrać samego siebie? Stosowanie różnych technik aktorskich w procesie zarządzania własnym wizerunkiem.

Aleksander Wysocki

Autoprezentacja, w pracy trenera znaczy - zagrać samego siebie, i to zagrać – dobrze! Komunikując się z innymi zawsze wywieramy wpływ i ulegamy wpływowi, ale za skuteczność tej komunikacji odpowiadamy przede wszystkim my, a to już w działaniach trenerskich wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Omówienie wielu metod, zasad, technik (rzemiosło), sprawdzonych i skutecznych – umawiamy się, że należy z nich korzystać, można też je czasem łamać lub nawet niektóre (świadomie) odrzucić jednak, aby tak się stało trzeba je poznać i w żadnym razie nie lekceważyć! Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatu pracy w taki sposób, aby trener komunikując się z grupą czynił to w jak najlepszym stylu i przede wszystkim był przekonujący.

 • Wymiary wizerunku
 • Budowanie relacji
 • Spójność przekazu
 • Samoświadomość
 • Kreację wizerunku trenera

Celem jest również dostarczenie uczestnikom narzędzi i unikatowej wiedzy do efektywnego procesu komunikowania się w jedynym właściwym kierunku, czyli zawsze od wewnątrz do zewnątrz, bo możemy dać innym jedynie to co sami posiadamy w sobie.

 • Dialog wewnętrzny – sztuką komunikacji do wewnątrz.
 • Strefa komfortu a zmiana. Co słychać w Twojej komunikacji?
 • Na ile jesteś proaktywny, a na ile reaktywny w swojej komunikacji?
 • Komunikacja, czyli „podstawa” WSZYSTKIEGO!
 • Aktywne słuchanie
 • Trzy perspektywy w komunikacji

BLOK V

KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI - SZKOLENIA EFEKTYWNE BIZNESOWO

Anna Brzosko, Ilona Hunek

Jeśli otrzymałeś przywilej rozwoju innych, podjąłeś odpowiedzialność za rezultaty rozwoju na wielu płaszczyznach. Jak zagwarantować sukces procesu szkoleniowego, by jego efekty były długotrwałe? Porządkowanie wiedzy wokół zagadnień:

 • Kształtowanie Twojej świadomej strategii komunikacji: systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy)
 • Badanie potrzeb klienta oraz oczekiwań względem zakresu i organizacji szkolenia
 • Co jest główną intencją/celem szkolenia?
 • Jak zbudować strukturę szkolenia, która dostarcza cel?
 • Wystąpienie w oparciu o Power Point
 • Warsztaty dotyczące kluczowych elementów szkolenia
 • Ocena poszkoleniowa

TRENER W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU

 • Przekonania i ich rola w pracy trenera
 • Różnice kulturowe w podejściu do komunikacji

BLOK VI

WARSZTAT czy SZKOLENIE, czyli jak stworzyć zajęcia, w których Uczestnicy uczestniczą
TRENER BIZNESU oczami RYNKU

Renata Gut, Katarzyna Mikołajczyk

W trakcie tego bloku Uczestnicy zmierzą się również z zagadnieniem nieprzewidywalności. Każdy trener powinien być przygotowany na nagłe zwroty akcji i „koncert życzeń” Uczestników. Będzie to poligon do przećwiczenia wielu elementów, z których składa się dobra, ciekawa prezentacja zagadnień przez trenera. Spełniane też będą różne (zbiorowe i indywidualne) prośby z “koncertu życzeń”. Scenariusz tego dnia pracy w dużej części zbuduje się z takich “gorących” potrzeb - (skorzystamy też z pomocy różnych, interesujących materiałów filmowych). Ważnym elementem tego bloku będzie również zidentyfikowanie, jak na trenera biznesu „patrzy” rynek…

 • Umiejętność pracy z grupą w formie aktywnego warsztatu
 • Zrozumienie różnic w sposobie pracy na wykładach, szkoleniach i warsztatach
 • Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania uczestników przez proces zmiany
 • Zarządzanie procesem grupowym i jego energią na sali
 • Rozumienie własnej roli w procesie zmiany – trener liderem prowadzącym grupę
 • Na czym polegają Efekty WOW i FLOW? Jak je uzyskać?
 • Jak efekty WOW i FLOW definiuje klient? Jak efekty WOW i FLOW czuje trener?
 • Trener biznesu oczami rynku
  • Szkolenie jest usługą.
  • Kontekst klienta  (wiedza o kliencie, moc rekomendacji, oferta, przetarg, raporty)
  • Prowadzenie spotkań biznesowych (negocjacje, umowy, relacje)


  BLOK VII

  EGZAMIN


  Renata Gut, Grażyna Kącka, Anna Brzosko, Aleksander Wysocki

  Egzamin ma charakter interaktywny – uczestnicy mają szanse sprawdzenia się we wszystkich obszarach poznanych w Szkole Trenerów Biznesu.

  Razem: 140 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna to 45 minut)

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju