Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO. Praktyczne warsztaty dla prawników. 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 3 dni (godz. 9.15-16.15)
 • Termin szkolenia*: już wkrótce
 • Cena szkolenia**:  Cena szkolenia: 2200 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1800 zł brutto (stawka zw. z VAT)


Szczegółowy harmonogram na poszczególne dni zostanie dostarczony uczestnikom na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.
**Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad

TRENERZY 

ROMAN BIEDA, Kancelaria Maruta Wachta

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.  Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

TOMASZ IZYDORCZYK, Kancelaria Maruta Wachta

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG)

mgr inż. MACIEJ KOŁODZIEJ

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”.

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej E-detektywi.pl i FHU MatSoft. Ekspert i doradca ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT w podmiotach biznesowych i administracji publicznej. Audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, redaktor prowadzący „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa WiP oraz wielu artykułów w prasie branżowej. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD.

Zajmuje się wdrożeniami procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach oraz odzyskiwania danych. Świadczy usługi outsourcingu funkcji IOD i ASI.

MARIUSZ POPKO, Agora SA

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, swoją przygodę z IT rozpoczął ponad 25 lat temu od pisania programów na ZX Spectrum. Bogate doświadczenie zawodowe zgromadził m.in. poprzez pełnienie różnych funkcji - od programisty przez administratora systemów operacyjnych i storage, aż do stanowisk managerskich. Pracuje w Agorze SA (od 1998), obecnie jako zastępca kierownika infrastruktury IT.

O SZKOLENIU 

Od 25 maja 2018 zastosowanie znajdzie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). 

Wejście w życie nowych przepisów, stanowi szanse dla prawników rozpoczęcie specjalizacji w zakresie ochrony danych osobowych. Prawnicy zyskuję niezwykle interesującą i atrakcyjną finansową możliwość rozwoju zawodowego.  Ścieżka rozwoju zawodowego obejmować może nie tylko pomoc prawną w zakresie RODO, lecz również udział w grupach roboczych odpowiedzialnych za wdrożenie RODO w organizacji oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

(Polecamy informacje GIODO na temat możliwości pełnienia funkcji IOD przez radcę prawnego i adwokata https://giodo.gov.pl/pl/file/13473

Specjalizacja w zakresie ochrony danych osobowych wymaga jednak nie tylko gruntownej wiedzy prawnej, lecz również między innymi wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest przekazanie prawnikom zainteresowanym ochroną danych osobowych, praktycznej wiedzy z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, w tym prowadzenia DPIA, identyfikacji incydentów, wymagań funkcjonalnych systemów informatycznych, dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, procedury, rejestr czynności itp.).
Szkolenie ma charakter przede wszystkim praktyczny. Do minimum ograniczono cześć wykładową, stawiając przede wszystkim na praktyczne warsztaty, analizę przypadków, praktyczną naukę sporządzania wymaganej dokumentacji.
Szkolenie prowadzone jest przez wybitnych praktyków, znawców problematyki ochrony danych osobowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

W trakcie kursu uczestnicy:

 • poznają zasady zabezpieczenia danych osobowych na gruncie RODO, w tym zasady szyfrowania, pseudonimizacji,
 • poznają podstawowe wymagania funkcjonalne systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania danych osobowych oraz sposoby ich implementacji,
 • dowiedzą się w jaki sposób system informatyczny powinien wspierać i zapewniać realizację prawa osób, których dane dotyczą (np. dostępu do danych i przenoszenia danych, prawa do bycia zapomnianym), 
 • dowiedzą się w jaki sposób zapewnić skuteczne usunięcie danych (np. w związku z realizacją prawa do bycia zapomnianym),
 • poznają zasady sporządzenia i przechowywania kopii zapasowych danych osobowych,
 • poznają zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa, rejestru czynności, procedur,
 • w ramach praktycznych warsztatów prowadzić będą ocenę skutków dla ochrony danych (DIPA).

ADRESACI SZKOLENIA 

Kurs jest kierowany do prawników   zainteresowanych  problematyką RODO w organizacji. Podczas szkolenia skupimy się na technicznych i organizacyjnych aspektach ochrony danych osobowych.

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Menedżer ds. współpracy z zagranicą