Talent Management 

Termin oraz koszt szkolenia 

 • Czas trwania: 1 dzień (6 godzin dydaktycznych)
 • Termin: 29 czerwca (w godzinach 9.00-14.15)
 • Koszt warsztatu: 600 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt warsztatu dla studentów i absolwentów ALK*: rabat 10 % - 540 zł brutto (stawka zw. z VAT) 

Trener - Karina Popieluch 

kpopieluch@kozminski.edu.pl

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC
Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z Biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi  i ekspertyzy w obszarze Lean Management.
Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, Członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz Partner Merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji i uznany prelegent konferencji branży HR.

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji w oparciu o Systemowe Zarządzanie Efektywnością, Zarządzanie Zmianą, Przywództwo i Kapitał Ludzki.

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

 

Przeczytaj artykuł 6 KROKÓW WDROŻENIA SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA TALENTEM ORGANIZACYJNYM autorstwa Kariny Popieluch.

CEL WARSZTATU: 

Systemowe podejście do zarządzania talentem organizacyjnym jest w Polsce jeszcze dość rzadkie, a poza dojrzałymi organizacjami wręcz unikatowe. Jest to zagadnienie złożone i podejście do niego zbyt pochopnie może spowodować nie tylko brak korzyści, ale wręcz straty. Całokształt działań obejmuje: mapowanie i wycenę talentu, planowanie sukcesji i ścieżek rozwoju, rekrutacje oraz polityki wynagradzania i doceniania. Celem warsztatu jest zbudowanie świadomości podejścia systemowego oraz przećwiczenie projektowania jego kluczowych komponentów.

 • Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat wdrożenia systemowego podejścia do zarządzania talentem organizacyjnym.
 • Zrozumieją jak kwalifikować wartość dodaną dla firmy poszczególnych wymiarów talentu wynikającą z konkretnych potrzeb biznesowych.
 • Przećwiczą metodykę budowania profilu i kryteriów wyceny talentu w zależności od kontekstu organizacyjnego.
 • Poznają sposoby na badanie wybranych cech (narzędzia i diagnostyka behawioralna)
 • Rozwiną świadomość dotyczących zależności pomiędzy poszczególnymi procesami powiązanymi (rekrutacje, ścieżki rozwoju, sukcesje itp.)
 • Zrozumieją korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji programu i procesu zarządzania talentami
 • Poznają aktualne praktyki rynkowe w tym zakresie
 • Otrzymają możliwość zadawania pytań i uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości(sesja Q&A)

ADRESACI WARSZTATÓW: 

Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na pełnione w organizacji pełnią funkcje przywódcze i związane ze wspieraniem innych w obszarze rozwoju organizacyjnego i indywidualnego oraz podejmują decyzje personalne:

 • Przedstawicieli  HR
 • Menedżerów
 • Przedsiębiorców
 • Wszystkich, którzy czują, że nadszedł moment redefinicji rynkowej ich modelu biznesowego  i pragną znaleźć metody budowania przewagi konkurencyjnej organizacji poprzez Kapitał Ludzki


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych