Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia) 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

Program szkolenia może być modyfikowany tak, aby dostosować go do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy. Kurs może być realizowany w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Termin szkolenia, miejsce, w którym ma się odbyć oraz czas jego trwania ustalimy tak, aby przygotowane zajęcia nie kolidowały z Państwa codzienną pracą.

Zajęcia mogą  odbyć się zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach wykładowych Akademii Leona Koźmińskiego lub w ośrodku szkoleniowym w Polsce.

Aby omówić szczegóły szkolenia bardzo prosimy o wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem.

TRENER - DR LIDIA CZARKOWSKA 

Dr Lidia Czarkowska Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.
Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami.
Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Od wielu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi.
Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A. ,Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, V&S Luksusowa, Nestle, Sandoz

ADRESACI:

 • Menedżerowie średniego i wysokiego szczebla
 • Specjalności HR
 • Osoby przeprowadzające okresowe rozmowy oceniające
 • Osoby zarządzające projektami

CELE:

 • Nabycie umiejętności związanych z udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej
 • Zbudowanie kompetencji przekazywania konstruktywnego feedbacku i motywowania pracowników
 • Nabycie umiejętności budowania pozytywnych relacji

KORZYŚCI:

 • Wzrost klarowności w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Możliwość poprawy jakości pracy z zachowaniem dobrych relacji
 • Łatwość adekwatnego reagowania na krytykę
 • Mniejszy stres przy udzielaniu feedbacku 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych