Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na "zielonej ścieżce" 

Dlaczego zajmujemy się talentami i dlaczego jest to tak istotne? 

Po pierwsze z przyczyn indywidualnych, bo dbałość o identyfikację i odpowiednie wykorzystanie talentów to kroczenie „zieloną ścieżką”, czyli rozwój osobisty każdego człowieka.

Równie ważne jednak są przyczyny ekonomiczne. Prawidłowe wykorzystanie talentów przyczynia się budowanie wartości dodanej organizacji. Sukces organizacji jest coraz bardziej uzależniony od spożytkowania i rozwoju talentów ludzi tworzących tę organizację, działających we wspólnym celu, kierunku i w ramach jednej misji.

Powodzenie przedsiębiorstw w takim samym stopniu zależy od zasobów ekonomicznych, posiadanych środków, geografii, jak i od liczby i jakości talentów w organizacji oraz ich wykorzystania, czy też zapewnienia przestrzeni do ich używania. Zatem prawidłowe wykorzystanie talentów w organizacji przekłada się na wzrost wartości ekonomicznej firmy.

CELE KURSU  

Większość z nas nie zna swoich talentów, ani mocnych stron. Intuicyjnie wiemy, że są obszary w których posiadamy tzw. naturalne umiejętności i talenty. Doświadczamy też na co dzień sfer, w których wykonywanie zadań  jest dla nas trudne, nie lubimy określonych aktywności i odkrywamy swoje słabe strony. 

Wiedza o talentach  może stanowić ważny element, gdy chcesz:

  • określić swoje mocne strony
  •  dopracować swoja misję życiową
  •  stworzyć miejsce pracy, które pozwala ludziom wykorzystywać ich talenty
  • budować skutecznie działające zespoły w oparciu o talenty
  •  zarządzać zespołem w świadomy sposób, z uważnością na indywidualne potrzeby
  •  przygotowywać ścieżki rozwoju kariery pracowników

Dlaczego warto rozwijać się po linii talentów, a nie słabych stron? 

Jako uczestnik kursu odpowiesz sobie na to i wiele innych pytań… 

TRENERZY 

RENATA GUT

Promuje maksymę P. Druckera: „Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją”. Wykładowca, coach, doradca, trener NLP nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall).

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i prowadząca autorski program „Zarządzanie sobą” dla słuchaczy studiów MBA. Jest też twórcą i współzałożycielem Szkoły Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka.

Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Twórca audycji radiowych i programów telewizyjnych popularyzujących współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie. Szkoli się i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą.

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” (wydawnictwo CODN, Warszawa 2009).

Od 10 lat wdraża Zarządzanie Talentami w wielu firmach i zespołach menadżerskich. Pracowała m.in. dla: KGHM Polska Miedź, NORDEA Bank Polska, AXA Polska, COMAU Polska, EGIS Polska, ORLEN GAZ, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz ZUS.

ANNA BRZOSKO

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, doradca, coach. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i karierą” dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych, m.in.w COMAU Polska, ORLEN GAZ, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, ZUS, Powiatowych Urzędach Pracy, wojewódzkich oddziałach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w placówkach edukacyjnych w całym kraju. Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządzania różnorodnością oraz roli, jaką osoby niepełnosprawne pełnią w środowisku pracy. Praca doktorska pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych