NEGOCJACJE - projektowe, zespołowe, wielostronne 

To szkolenie jest elementem programu Akademia Negocjacji Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie

kliknij -
ZOBACZ WIĘCEJ

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.30)
  • Termin szkolenia: 22-23 czerwca 2020 r. - ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM
  • Cena szkolenia: 2950 zł netto (+23% VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK: rabat 10 %*

*Ewentualne dodatkowe, inne zniżki nie kumulują się.

Szkolenie jest  są prowadzone wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz firmę Kirov Strategic Negotiators.
Wykonawcą szkolenia jest firma Kirov Strategic Negotiators.
Uczestnicy szkolenia otrzymują podwójny certyfikat, dzięki temu mają gwarancję, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzoną w praktyce.

CELE SZKOLENIA 

Zwykłe strategie typu „win/win” i „win/lose” przestają być adekwatne do wyzwań stawianych podczas negocjacji na szczeblu strategicznym.

Obecni liderzy, muszą negocjować z wieloma potencjalnymi partnerami, klientami, konkurentami, komplementariuszami, dostawcami, inwestorami i związkami zawodowymi. Negocjacje te odbywają się często na rynkach międzynarodowych.

Celem zajęć jest zgłębienie kluczowych koncepcji i umiejętności, które pozwalają negocjatorowi tworzyć i zawłaszczać wartość w tego typu negocjacjach oraz pokazanie jak radzić sobie trudnościami, gdy należy:

  • zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – między firmami i w ramach firmy
  • brać udział w negocjacjach, gdzie uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe

NASZ TRENER 

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.

Od 1996 r. mówca inspiracyjny, wykładowca i doradca w zakresie:

- Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie- Przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych - Rozwiązywania konfliktów i komunikowaniem się- Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych- Budowania modeli e-Biznesu i Strategii 

Od 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach inspiracyjnych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych,  programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca  „Kozminski AMP” -  „Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.

Członek Zarządu i Dyrektor Strategii i Rozwoju, Center of Excellence (Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów) Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe." oraz Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.

W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów  - pod indywidulane potrzeby organizacji. Centrum realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Obecnie zajmuje się rozwojem edukacji w obszarze sprzedaży, który jest jednym z kluczowych obszarów  z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Dodatkowo, pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju