Jak radzić sobie z silnymi emocjami w przewlekłym stresie?  

Termin oraz koszt szkolenia 

 • Czas trwania: 1 dzień (6 godzin dydaktycznych)
 • Termin: 9 czerwca 2020 r. w godzinach 09.00-14.15
 • Koszt warsztatu: 600 zł zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt warsztatu dla studentów i absolwentów ALK*: rabat 10 % - 540 zł brutto (stawka zw. z VAT) 

Szkolenie odbywa się w formule online za pomocą Microsoft Teams

Na szkolenie zaprasza: 

Dr Lidia Czarkowska

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia.
Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: „Coaching jako…” Założycielka i redaktor naukowy punktowanego pisma „Coaching Review”.

Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi:

 • Success Insigths: D.I.S.C.
 • Workplace Motivators Model (Values)
 • MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna)
 • EQ – Inteligencja emocjonalna
 • Motywacyjne DNA
 • MindSonar

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych

CEL WARSZTATU 

 • Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat mechanizmów stresu doraźnego i przewlekłego
 • Nauczą się rozpoznawania objawów nadmiernego stresu i diagnozowania poziomu zestresowania do reakcji kryzysowych włącznie
 • Poznają wpływ silnych emocji na procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji
 • Rozwiną umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym
 • Przećwiczą techniki radzenia sobie ze stresem doraźnym i długoterminowym
 • Poznają strategie wzmacniania odporności psychicznej oraz zachowania wspierające powrót do dobrostanu emocjonalnego
 • Poznają także zasady dbania o psychofizjologiczną równowagę w warunkach dużego stresu

ADRESACI WARSZTATÓW 

Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na pełnione w organizacji funkcje przywódcze i związane ze wspieraniem innych w trudnych warunkach; zarządzają motywacją i zaangażowaniem lub mogą wdrażać działania zapobiegawcze, chroniące ludzi i organizację przed kosztami nadmiernego stresu, czyli dla:

 • liderów i menedżerów
 • specjalistów HR
 • trenerów, konsultantów i coachów
 • wszystkich, którzy czują się zestresowani i pragną znaleźć metody chroniące przed nadmierną eksploatacją własnego organizmu


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych