Metody ilościowe 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 6 dni + egzamin
 • Termin szkolenia: 02.09-06.09; 09.09 oraz 10.09 (egzamin)
 • Cena szkolenia: 690 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Rekrutacja trwa do: 25.08.2019
 • Zajęcia: 8.30-14.45
 • Egzamin: 16.00-18.30

PROWADZĄCY 

dr Iwona Nowakowska

Wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z Matematyki, Metod Ilościowych i Statystyki. Do jej głównych zainteresowań naukowych należy teoria optymalizacji i teoria gier.  Jest autorem różnych podręczników z zakresu matematyki i statystyki. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, jak i on-line (współpracowała z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym).

CELE KURSU 

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu matematyki i metod ilościowych,  jako narzędzi używanych w finansach, rachunkowości, zarządzaniu i innych naukach pokrewnych.
  • Nabycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania w praktyce podstawowych narzędzi algebry liniowej i analizy matematycznej, w szczególności rachunku macierzowego oraz rachunku różniczkowego.

   ADRESACI KURSU 

   • Studenci studiów pierwszego stopnia Kolegium Zarządzania i Finansów,  zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy mają niezaliczony przedmiot Metody ilościowe i którzy chcą zaliczyć ten przedmiot w ramach Szkoły Letniej podczas wakacji, bez konieczności powtarzania całego kursu w czasie toku studiów w nowym semestrze.
   • Studenci Akademii Koźmińskiego wszystkich typów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy podczas krótkiego i bardzo intensywnego kursu chcieliby poszerzyć swoją znajomość w proponowanym zakresie.
   • Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia, którzy podczas studiów licencjackich nie opanowali wiedzy z Metod ilościowych i/ lub chcieliby uzupełnić wiedzę z tego zakresu.

   WARUNKI UCZESTNICTWA 

   Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  dokonanie wpłaty w wysokości 690 PLN na konto Akademii Leona Koźmińskiego:

   71124010241111000002685850 z dopiskiem "Szkoła letnia – Metody ilościowe".


   Kontakt:
   Gabriela Sikora