Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku 

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju