Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku 

Program 

Wprowadzenie

 • Jak nie zabijać milczeniem firmy?
 • Reguły myślenia krytycznego.
 • Reguły myślenia racjonalnego.
 • Błąd bezmyślności.
 • Pułapki i przeszkody myślemia.
 • Jakiego myślenia unikać?
 • Jak nie zastępować myślenia ocenami?

Zastosowanie krytycznego myślenia

 • Jak się bronić przed manipulacją i wskazywać błędy w rozumowaniu adwersarzy?
 • Jakie są rodzaje błędów w myśleniu?
 • Jak odróżniać fakty od opinii i nie utożsamiać faktów z inerpretacjami?
 • Jak nie ulegać złudzeniu prawdy i błędowi pozornego obiektywizmu?
 • Jak precyzyjnie posługiwać się językiem; wieloznaczność słów.
 • Jak stawiać pytania, w tym pytania krytyczne?
 • Jak skrócić zebrania i prowadzić dyskusję racjonalną; czego unikać?
 • Jak prezentować swoje stanowisko?
 • Jak myśleć dowodami i stosować hierarchię dowodów?
 • Jak krytycznie oceniać pomysły biznesowe i osobiste?
 • Jak tworzyć i oceniać hipotezy?
 • Jak weryfikować informacje?
 • Jak stawiać celniejsze diagnozy i podejmować trafniejsze decyzje?
 • Jak skuteczniej negocjować?

Narzędzia krytycznego myślenia

 • Katalog pytań krytycznych.
 • Hipoteza - teza - antyteza - synteza.
 • Reguły logicznego wnioskowania.
 • Błędy logiczne.
 • Rodzaje przesłanek.
 • Ukryte przesłanki.
 • Rodzaje argumentów i logiczna argumentacja.
 • Hierarchia dowodów.
 • Reguły racjonalnej dyskusji.

Etyka

 • Jak kwestionować status quo?
 • Jak komunikować się krytycznie, unikając oceniania i krytykowania?
 • Jak radzić sobie z krytyką?

Metody

 • debaty oksfordzkie
 • debaty moderowane
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusje
 • wykład interaktywny

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju