Komunikacja Interpersonalna 

PROGRAM KURSU  

Dzień I i II:

 1. Rozpoczęcie zajęć - zbudowanie dobrej energii do procesu uczenia się.
 2. Efekt pierwszego wrażenia i metafora w komunikowaniu.
 3. Bilans otwarcia komunikacji interpersonalnej – mocne strony i obszary do rozwoju.
 4. Istota komunikacji i jej 4 prawa.
 5. To co ogranicza - o etykietowaniu i szuflandii.
 6. Magiczny krąg komunikacji czyli droga od komunikacji z najważniejszą na świecie osobą do budowania porozumienia z innymi.
 7. Przełom w komunikacji – mózg i zmysły w roli wzorców komunikacyjnych.
 8. Odczytywanie komunikatu z ruchu gałek ocznych.
 9. Budowanie mostów w komunikacji czyli o podobieństwach i różnicach.
 10. Turbo narzędzie komunikacyjne – RAPPORT.
 11. Komunikacja na poziomie zaawansowanym - rola dialogu wewnętrznego w budowaniu relacji ze sobą i ze światem.
 12. Największa blokada w komunikacji - słów kilka o krytyku wewnętrznym.
 13. O nastawieniu, przełączniku i emocjach w komunikacji.
 14. Czym jest, a czym nie jest asertywna komunikacja?
 15. Jak radzić sobie z fochem i agresją?
 16. Diament w komunikacji czyli o adekwatnym poczuciu własnej wartości.
 17. Ugruntowanie spójności w komunikacji.
 18. Praca z autorefleksją.

METODY GWARANTUJĄCE SKUTECZNOŚĆ: 

Warsztat „Komunikacja Interpersonalna” ma charakter interaktywny i zawiera ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności.

Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się m.in.: elementy programowania neurolingwistycznego, wiedzy o mózgu, psychologii pozytywnej, clean coachingu, testów obserwacyjnych, interaktywnej dyskusji, refleksji osobistej, pracy z metaforą czy filmem inspirującym, wykorzystanie języka wspierającego zmianę i w końcu permanentne budowanie poczucia własnej wartości.

To wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność szkolenia.

 

 

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny