Język polski 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 7 tygodni, łącznie 200 godzin zajęć
 • Cena szkolenia: 2800 zł brutto - w tym materiały szkoleniowe
 • Termin szkolenia:  12.08.2019 - 30.09.2019 r.
 • Rekrutacja trwa: 15.03.2019 - 04.08.2019
 • Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Kuczma

PROWADZĄCE 

mgr Agnieszka Kuczma

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2006 roku ukończyła filologię polską. Od 2005 roku uczy języka polskiego jako obcego. Przygotowuje także studentów do egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego na różnych poziomach. Ma doświadczenie w pracy zarówno ze studentami, jak i z tłumaczami pracującymi w instytucjach europejskich, czy dyplomatami z warszawskich placówek.
Od 2008 roku prowadzi zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, głównie ze studentami przyjeżdżającymi w ramach wymiany międzynarodowej. Obecnie prowadzi także lektoraty z języka polskiego w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CELE KURSU 

 • Poznanie języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie nauki na wyższej uczelni;
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w podstawowych kontaktach z wykładowcami, pracownikami dziekanatów i studentami;
 • Przygotowanie do robienia notatek z wykładów w języku polskim;
 • Doprowadzenie słuchaczy kursu do poziomu zaawansowania B2 pozwalającego na swobodne studiowanie w języku polskim.
 • Podstawy historii, geografii, życia społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce;
 • Życie codzienne 

ADRESACI KURSU 

Kurs języka polskiego przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar podjąć naukę na studiach wyższych w Polsce w języku polskim i chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe i znajomość kultury polskiej. Program jest przeznaczony dla osób, które znają jeden z  języków z grupy języków słowiańskich.


Kontakt: 
Dana Duda