Język angielski w korespondencji biznesowej 

ZASADY PŁATNOSCI  

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  dokonanie wpłaty w wysokości 700 PLN na konto Akademii Leona Koźmińskiego:

71124010241111000002685850 z dopiskiem Szkoła letnia "Intensywny kurs języka angielskiego".

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Rekrutacja online


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny