Język angielski w korespondencji biznesowej 

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Wprowadzenie – korzyści płynące z poprawnego posługiwania się językiem pisanym; rodzaje pism biznesowych; podstawowe założenia korespondencji biznesowej; angielska zasada „pięciu C”; rola struktury pism w obrocie biznesowym.
  2. Elementy języka i pisowni –  znaczenie poprawności językowej; elementy twórczego pisania; podstawowe zasady poprawnej pisowni; najczęściej popełniane błędy.
  3. Gramatyka – najczęstsze elementy gramatyczne pojawiające się w korespondencji oficjalnej, biznesowej, służbowej, prywatnej (strona czynna/bierna, osoba/liczba, czas gramatyczny).
  4. Rodzaje pism biznesowych – elementy składowe, styl/rejestr, układ graficzny tekstu, bieżące trendy w komunikacji biznesowej.


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny