Język angielski w korespondencji biznesowej 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

  • Czas trwania: Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 18.30-20.30
  • Termin szkolenia: już wkrótce
  • Cena szkolenia: 700 zł brutto (stawka zw. z VAT)

PROWADZĄCY  

Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego.

CELE KURSU 

  • rozwinięcie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim: począwszy od prostych, codziennych komunikatów najczęściej spotykanych w świecie pracy biurowej, poprzez oferty, raporty, ogłoszenia, notatki służbowe (ang. memo), e-maile, aż po zaproszenia i listy gratulacyjne;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi, które ułatwiają tworzenie płynniejszych wypowiedzi pisemnych w j. angielskim w różnych sytuacjach biznesowych i okołobiznesowych;
  • analiza wzorów pism, wsparta niezbędnym słownictwem tematycznym oraz wiedzą na temat układu graficznego poszczególnych form korespondencji oraz ich głównych cech wyróżniających.

ADRESACI KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B1.


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny