JEDEN OBRAZ - WIELE SŁÓW – Wizualne narzędzia i techniki w rozwoju liderów i zespołów. 

PROGRAM SZKOLENIA 

  • Wykorzystanie fotografii i gotowych narzędzi obrazowych w szkoleniach, facylitacji, coachingu, podczas rekrutacji, team performance review.
  • Projektowanie ćwiczeń, aktywności rozwojowych z wykorzystaniem obrazu – fotografii własnych, zdjęć uczestników, gotowych narzędzi obrazowych dostępnych na rynku
  • Etyka i kontrakt z grupą podczas pracy z wykorzystaniem fotografii.
  • Fotografia jako katalizator komunikacji – otwartość, szczerość, autentyczność, dialog.
  • Fotografia jako źródło informacji o sobie i zasobach – wartościach, doświadczeniu, umiejętnościach, dokonaniach, aspiracjach, marzeniach, relacjach.
  • Fotografia jako bodziec do poszerzanie lub zmiany perspektywy, źródło różnorodnych punktów widzenia. Wykorzystanie metafory i opowiadania historii jako sposobu wymiany doświadczeń ludzi.
  • Moderowanie dialogu, dyskusji, rozmowy przy zastosowaniu fotografii – elementy języka wizualnego i analizy wizualnej, stymulujące pytania niesugerujące odnoszące się do warstwy wizualnej.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych