Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie NOWOŚĆ 

ADRESACI WARSZTATU 

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŻELI:

 • pracujesz w dziale HR
 • zajmujesz się komunikacją wewnętrzną w organizacji
 • prowadzisz badania społeczne w organizacji, szczególnie w obszarze satysfakcji z pracy i zaangażowania
 • jesteś radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy
 • działasz w związkach zawodowych
 • jesteś świadkiem zachowań patologicznych i nie wiesz, co robić

PROGRAM:

 • Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją, a kiedy z mobbingiem i molestowaniem seksualnym?
 • Dyskryminacja czy nierówne traktowanie?
 • Mobbing czy szantaż ze strony pracownika?
 • Molestowanie seksualne czy nachalny podryw?
 • Jaka jest specyfika danego rodzaju mobbingu?
 • Dlaczego prześladują? Dlaczego nękają? Dlaczego dręczą?
 • Dlaczego nieprzyzwoicie żartują? Dlaczego próbują dotykać?
 • Jak zbadać, z czym tak naprawdę mamy do czynienia?
 • Co zrobić, gdy wystąpi?
 • Jak poradzić sobie ze skutkami?
 • Ile i kogo kosztuje?
 • Jak uniknąć w przyszłości – co zrobić w obszarze prawa wewnętrznego, ZZL i komunikacji wewnętrznej?

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
PIERWSZY DZIEŃ

 1. Definicje mobbingu i molestowania seksualnego
 • Psychologiczne
 • Socjologiczne
 • Organizacyjne
 1. Rodzaje mobbingu
 • Kryteria wyróżnienia
 • Charakterystyka poszczególnych typów
 • Specyficzne przyczyny dla każdego z rodzajów
 1. Mobbing – dynamika zjawiska
 • Wielorakość przyczyn mobbingu
 • Fazy mobbingu i molestowania seksualnego
 • Skutki mobbingu i molestowania

          - Perspektywa ofiary
          - Perspektywa prześladowcy
          - Negatywny bilans organizacji
          - Koszty społeczne

 1. Mobbing i molestowanie seksualne w świetle badań
 • Wyniki kluczowych badań naukowych
 • Metody diagnozowania

          - Ilościowe
           * Bezpośrednie
              - Lista 47 zachowań mobbingowych Hansa Leymanna
              - NAQ
              - Ankieta PIP
           * Pośrednie
              - Badania satysfakcji i zaangażowania
              - Kultura i klimat organizacji
              - Dominujące style kierowania
          - Jakościowe narzędzia diagnostyczne   
           * Zastosowanie wywiadu indywidualnego i grupowego
           * Analiza treści źródeł internetowych

 1. Rola komunikacji wewnętrznej w zapobieganiu patologicznym zachowaniom
 • Nadawcy i odbiorcy w procesie komunikacji
 • Kanały komunikacyjne:

          - Intranet, strona www, biblioteka HR-owca, plakaty, broszury i ulotki, materiały video

 • Szkolenia

          - Bezpośrednio związane z kwestiami mobbingu i molestowania seksualnego
            * Mobbing i molestowanie
            * Asertywność
            * Komunikacja interpersonalna
            * Rozwiązywanie konfliktów
          - Pośrednio związane z kwestiami mobbingu i molestowania seksualnego
            * Doskonalenie kompetencji menedżerskich
            * Współpraca zespołowa
            * Radzenie sobie ze stresem

 1. Prewencyjna rola działań z obszaru ZZL
 • Doskonalenie procedur rekrutacji i selekcji
 • Ocenianie i wynagradzanie – cele indywidualne czy zespołowe
 • Kształtowanie karier i wspieranie rozwoju zawodowego
 • Rewitalizacja organizacji po mobbingu i molestowaniu seksualnym jako zapobieganie ponownemu występowaniu patologicznych zjawisk 
 1. Podsumowanie – wnioski dla praktyki i rekomendacje do działań


DRUGI DZIEŃ          

 1. Prawne definicje dyskryminacji, molestowania (w tym seksualnego) i mobbingu
 2. Rodzaje dyskryminacji
 • Bezpośrednia
 • Pośrednia
 1. Przyczyny uzasadniające nierówne traktowanie, które nie będą dyskryminacją w procesie:
 • rekrutacji i selekcji
 • wynagradzania
 • szkoleń
 • ustania zatrudnienia
 1. Akcje pozytywne (parytety) a zasada niedyskryminacji
 2. Sposób udowodnienia zaistnienia dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki ofiary
 1. Sankcje, jakie mogą spotkać pracodawcę i/lub sprawcę w przypadku udowodnienia zaistnienia dyskryminacji, mobbingu, molestowania:
 • na gruncie prawa pracy
 • na gruncie prawa cywilnego
 • na gruncie prawa karnego
 1. Prawna ochrona osób, które występują przeciwko pracodawcy w związku z dyskryminacją, mobbingiem i molestowaniem
 2. Podsumowanie – rozwiązania prawne w organizacji

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny