Coachingowy Styl Zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 31 marca-1 kwietnia 2020
 • Cena szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

 

Dr Lidia Czarkowska 

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia.

Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: „Coaching jako…” Założycielka i redaktor naukowy punktowanego pisma „Coaching Review”.

Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi:

 • Success Insigths: D.I.S.C.
 • Workplace Motivators Model (Values)
 • MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna)
 • EQ – Inteligencja emocjonalna
 • Motywacyjne DNA
 • MindSonar

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych


TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

Rozwijasz: siebie samego, swój zespół, kompetencje zarządzania sobą i innymi

Pracujesz: jako lider lub koordynator projektów w korporacji, jesteś stanowisku menedżerskim, lub jako przedsiębiorca we własnym biznesie

CO ZYSKASZ: 

Nauczysz się: jak słuchać wielopoziomowo, jak zadawać mocne pytania, jak tworzyć przestrzeń do przejmowania odpowiedzialności przez podwładnych za swoje działania, do angażowania ich kreatywności i determinacji

Otrzymasz: pakiet narzędzi do prowadzenia konstruktywnych  rozmów menedżerskich – rozwojowych, korektywnych i mobilizacyjnych

Podstawowe korzyści i zbadane rezultaty wdrożenia kultury coachingowej to: 

 • poprawa efektywności organizacji
 • utrzymanie najlepszych pracowników w firmie
 • poprawa efektywności oraz jakości pracy indywidualnej personelu
 • większa samoświadomość i lepsze dopasowanie ludzi do struktur organizacyjnych i rozwiązań biznesowych do ludzi (elastyczność)
 • większe zaangażowanie i branie przez pracowników większej odpowiedzialności za swoje działania
 • wzrost poczucia, że jest się we właściwym miejscu
 • podniesienie morale i wzrost satysfakcji z pracy
 • wzrost otwartości na uczenie się i nowe rozwiązania

(Źródło: Badania Chartered Institution for Professional Development, ICF Research)

Cele: Wsparcie zmiany stylu z dyrektywnego lub mikro-managementu, na coachingowy styl zarządzania 

 • Manager lub przywódca stosujący coachingowy styl skupia się na tworzeniu elastyczności i odporności, na rozwoju, na możliwościach, zaprasza do współtworzenia przyszłych rozwiązań
 • Pracuje nad zespołem tak, żeby stopniowo jego ludzie przejmowali inicjatywę i odpowiedzialność.
 • Pokazuje pracownikom szanse i możliwości wyboru tak, by pracowali nad własnym rozwojem, aby osiągać zarówno swoje własne indywidualne cele jak też cele zespołowe i organizacyjne
 • Manager i przywódca stosujący coachingowy styl zarządzania wzmacnia myślenie twórcze i stawia ludziom wyzwania; więcej słucha, zadaje pytania, wspiera i zostawia przestrzeń do brania odpowiedzialności


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych