Change Management PROSCI Certification Program 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 3 dni
 • Termin szkolenia: 18-20 listopada 2020 r.
 • Cena szkolenia: 10 900 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Dla studentów i absolwentów ALK: 10 900 zł brutto brutto, w cenie 2 godziny konsultacji z Prosci Certified Advanced Instructor do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy po warsztacie

Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym

NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

Krzysztof Ogonowski

Prezes Silfra Consulting, ekspert w zakresie zarządzania zmianą i projektami. Ma prawie 20 lat doświadczenia we wdrażaniu strategii digitalizacji, zmian organizacyjnych, procesowych oraz transformacji biznesowej w największych firmach w Polsce i w Europie m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług dla biznesu.

Uczestniczył w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals) - globalnej organizacji zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na studiach MBA w zakresie wdrażania strategii oraz Project i Change Management. Pierwszy w Polsce certyfikowany instruktor Prosci INC – wiodącej amerykańskiej firmy z obszaru badań i szkoleń z zarządzania zmianą.

Nauczysz się: 

 • zarządzać zmianą w organizacji, w projekcie, w zespole
 • pracować ze sponsorami zmiany, zarządzać oporem wobec zmiany, przygotowywać menedżerów do realizacji zmian, wypracowywać plan komunikacji, plan szkoleń - jako części planu strategicznego zarządzania zmianą
 • sprawiać, że projekty będą w pełni zrealizowane w 6x większym prawdopodobieństwem niż bez zarządzania zmianą
 • obliczać zwrot z inwestycji w zarządzanie zmianą i przygotowywać business case dla wdrożenia zarządzania zmianą w projekcie

Zmienisz: 

 • ostrzeganie zarządzania zmianą – to nie tylko komunikacja i szkolenia

Otrzymasz: 

 • ponad 40 narzędzi licencyjnych metodologii Prosci® do zarządzania zmianą, wypracowanych na podstawie badań i sprawdzonych na tysiącach projektów na całym świecie. Poznasz model ADKAR – do zarządzania zmianą na każdym poziomie (od indywidualnego po całej organizacji)
 • Certyfikat Prosci – wiodącej na świecie instytucji badającej i szkolącej z zarządzania zmianą

Materiały:

 • raport benchmarkingowy - Best Practices in Change Management 2018
 • podręcznik – ADKAR: A Model for Change
 • pełny pakiet slajdów, kwestionariuszy, ankiet oraz wzorców dokumentów wykorzystywanych podczas szkolenia
 • książka – Employee’s Survival Guide to Change
 • książka Change Management – the People Side of Change
 • roczny dostęp do najnowszych narzędzi on-line: Prosci®  Practitioner eToolkit

 

 

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

 • rozwijasz siebie, swój zespół -zarówno funkcyjny jak i projektowy, swoich menedżerów – zarówno średniego szczebla jak i zarząd
 • pracujesz w firmie, która przechodzi zmiany – łączy się inną, zmienia model biznesowy, zmienia procesy, wdraża u siebie lub u klienta systemy IT


Kontakt:
Wioletta Kastrau

Business Development Manager