Agile dla menedżerów 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do nowego modelu zarządzania zwinnymi zespołami.
 2. Myślenie sytemowe (Complex thinking) w zarządzaniu zespołami.
 3. Warunki budowania motywacji i zaufania w zespole.
 4. Samoorganizacja w zespołach Scrum’owych.
 5. Stawianie celów w zespole.
 6. Delegowanie odpowiedzialności (empowerment) jako proces.
 7. Rozwój kompetencji w zespole.
 8. Tworzenie struktury organizacji.
 9. Tworzenie zasad i procesów.
 10. Wprowadzanie zmian a kultura organizacji.
 11. Proces ciągłego doskonalenia.
 12. Proces zmiany organizacji.

Łączne: 16 godzin lekcyjnych


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych