Advanced Project Management Program 

PROGRAM: 

1.    Zarządzanie i organizacja projektu cz. 1, 2 dni (Grzegorz Dzwonnik)  (3-4 października)

 • Metodyki i podejścia do zarządzania projektami
 • Zarządzanie interesariuszami
  - Identyfikacja, klasyfikacja i analiza interesariuszy
  - Zarządzanie wymaganiami interesariuszy
  - Pole sił i mapa interesariuszy – nastawienie, wpływ
 • Cele – hierarchia i priorytetyzacja celów
 • Zakres i produkty cząstkowe projektu
 • Określanie ról i struktury organizacyjnej projektu
 • Zasoby w projekcie
 • Opracowanie strategicznego planu projektu
 • Cykl życia projektu i model fazowy (inicjowanie, planowanie, realizowanie, zamykanie)
 • Uzasadnienie biznesowe dla projektu:
  - Analiza kosztów i korzyści
  - Zapewnienie finansowania projektu
  - Kryteria sukcesu projektu, marketing i PR projektu

2.    Zarządzanie i organizacja projektu cz. 2, 2 dni (Joanna Rzempała) (10-11 października)

 • Zarządzanie czasem i nakładem pracy w projekcie (Critical Path Method)
 • Monitorowanie postępów prac w projekcie
  - Metody skracania czasu projektu
  - Metoda Wartości Wypracowanej (EVM – Earned Value Management)
 • Raportowanie postępu prac w projekcie
 • Opracowanie budżetu projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Narzędzia w zarządzaniu projektem

3.    Zarządzanie zespołami projektowymi (1 dzień) (Michał Karlikowski) (4 listopada)

 • Komunikacja interpersonalna, schematy, style i kanały komunikacji
 • Zespół projektowy - fazy budowania zespołu i wzmacnianie zespołów projektowych,
 • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów i kryzysów
 • Preferencje według C. G. Junga, energie kolorystyczne i typy osobowości Insights Discovery
 • Teoria przywództwa sytuacyjnego Blancharda

4.    Six Sigma i metodyka DMAIC w zarządzaniu projektami (1 dzień) (Kamil Torczewski) (5 listopada)

 • Metodyka DMAIC – różnice w stosunku do innych podejść do zarządzania projektami
 • Prawidłowe definiowanie problemów i przypisywanie ich do właściwych metodyk
 • Różnice między pracą Six Sigma Black Belt a pracą PM’a

5.    Zarządzanie obszarem projektowym w organizacji (2 dni) (Grzegorz Dzwonnik) (14-15 listopada)

 • Cele stawiane w obszarze projektowym
 • Główne dysfunkcje organizacji utrudniające realizację założonych celów
 • Koncepcja systemowa organizacji
 • Doskonalenie zarządzania obszarem projektowym jako program
 • Podstawowe zadania i organizacja obszaru projektowego
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie programami
 • Skuteczne wspieranie obszaru projektowego (Project Management Office – funkcja, zadania i narzędzia PMO)
 • Główne wyzwania towarzyszące wdrażaniu usprawnień w obszarze projektowym

6.    Przygotowanie do warsztatu egzaminacyjnego na certyfikację IPMA (2 dni) (Michał Karlikowski) (25-26 listopada)

 • Powtórka narzędzi planowania (faza inicjacji/ planowania)
 • Przedstawienie logiki warsztatu egzaminacyjnego
 • Kluczowe czynniki sukcesu podczas warsztatu egzaminacyjnego
 • Warsztat egzaminacyjny


Kontakt:
Wioletta Kastrau

Business Development Manager


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych