DOCTORAL SCHOOL

Doctoral School

Poziom
Szkoła doktorska
Czas trwania
4 lata
Język
EN
Tryb
Tryb stacjonarny
Kontakt
About the programme
Goal

We expect that the students completing the Ph.D. programme will be able to: 

 • analyse and formulate relevant research questions, that aim at making significant contributions to their fields of research.     
 • conceptualiCase and implement with rigor research designs and methodologies that allow to contribute the frontiers of knowledge in their research field 
 • effectively and clearly communicate orally and in writing, participate in international conferences, collaborate in international research groups and publish in top journals. 
 • to hold positions in leading academic and research institutions, lead research, development and innovation projects in various organizations outside of university. 
Candidates

Participants must have an interest in research in addition to excellent academic transcripts. The programme is open to graduates from various disciplines (Management,Finance, Economics, Law, Engineering, Psychology, and other disciplines related to finance) that aim to make significant theoretical and methodological contributions to Social Sciences. 

Who should enrol in the Ph.D. programme? 

We are looking for candidates - early stage research professionals - that have a passion for research and have the ambition to become leading scholars in their respective fields  

We expect that the students completing the Ph.D. programme will be able to: 

 • analyse and formulate relevant research questions, that aim at making significant contributions to their fields of research.     
 • conceptualise and implement with rigor research designs and methodologies that allow to contribute the frontiers of knowledge in their research field 
 • effectively and clearly communicate orally and in writing, participate in international conferences, collaborate in international research groups and publish in top journals. 
 • to hold positions in leading academic and research institutions, lead research, development and innovation projects in various organizations outside of university. 

Characteristics of a potential candidate for a Kozminski University Ph.D. programme: 

 • is ambitious;   
 • aspires to build a career in management research;  
 • is able to analyse complex problems;   
 • is highly proficient in English;  
 • has obtained excellent study results in the past;   
 • has a Master degree in a field that is relevant to his or her Ph.D. project. 
info
Leader of the program
Prof. Dorota Dobija

Do you wish to become a researcher at the world’s best universities? Are you looking for a rigorous Ph.D. programme provided by one of the best research business school in Central Europe? Then the full-time Ph.D. in Finance, organised by Kozminski University, is the programme for you.  

The doctoral programme at Kozminski University offers high-calibre management, economy and finances or low researchers the chance to work closely with faculty at the forefront of their fields, to be part of a vibrant research community and to benefit from the resources and reputation of the University. 

The doctoral programme at Kozminski University offers high-calibre management, economy and finances or low researchers the chance to work closely with faculty at the forefront of their fields, to be part of a vibrant research community and to benefit from the resources and reputation of the University. 

We are looking for candidates - early stage research professionals - that have a passion for research and have the ambition to become leading scholars in their field. 

Doctoral programme at Kozminski University provides rigorous training with courses that cover a wide range of topics and research methods. You will also work closely with your supervisor. Kozminski University is a relatively young school, but it has already generated outstanding research strengths in many areas. 

The Ph.D. programme is an opportunity to prepare for your future entry into the world of international academics by the means of participations in scientific projects and events as well as publications.  

Program Highlights

WE OFFER YOU:

 • Internationally acclaimed faculty;
 • A challenging, creative and supportive environment for exploring issues that matter to you;
 • An atmosphere of collegiality and inspiration;
 • Engagement at deep levels of research, knowledge creation, questioning and reflection.
Programme
Key topics

The regular period of doctoral studies is four years. In the first two years scientific-methodical courses are to be completed. Years 3 and 4 are primarily devoted to writing the thesis. The course of study ends with the “defense”. 

The students of the programme who are closely linked to the researching and teaching activities of the faculty members, are given four years to fully conduct their personal research project. These four years are an opportunity for them to prepare their future entry into the world of international academics by the means of publications and participations in scientific events. 

Two processes are designed to help students make progress in their thesis work: 

 • Progress Workshop: each of the doctoral students presents their progress in their research study at least once per year. The objective is not to evaluate the work but to help the student in his or her research orientation. This workshop gathers doctoral students, the thesis director, the programme director and other professors chosen internally or externally in accordance with the thesis subject. 
 • Annual Assessment: each of the doctoral students presents a general result of his or her activities (thesis, publications, teachings, assistance, etc.) and his or her projects planned for the following year. The objective is to validate the work done in the previous year and to prepare the stages planned for the following year. The participants include: the thesis director, the programme director and possibly other professors chosen internally or externally. It takes place in June. 
Class Schedule

The main goal of the Ph.D. programme is to help its students acquire the skills of a researcher as well as a teacher. The students also work towards their thesis, a research project of great importance and of the utmost quality. Apart from the dissertation work, the doctoral programme provides a general and thorough research training, a chosen field of specialization and a teaching and educational training, totalling around 865 course hours. 

Community
Leading lecturers
prof. dr hab. Dorota Dobija

Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Członek Kapituły nagrody Księgowy Roku. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie.

Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego, ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Od 2017 pełni funkcję wice-prezydenta European Academy of Management. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego. 

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Jest także faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvard University. W 2015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press, książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016). Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, "Polityki", a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych.

 

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Prof. dr hab. Dominika Latusek – Jurczak – kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Do jej obszarów zainteresowań należą: zaufanie wewnątrz i pomiędzy organizacjami, przedsiębiorczość szybkiego wzrostu, relacje międzyorganizacyjne. Visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA (2011 -2018). Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Lider NCBR. Odbywała stypendia w University of North Carolina i Universität Leipzig. W latach 2014 – 2018 członek rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2012 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Akademii Młodych Uczonych (od 2016 r.), od 2018 r. członek zespołu Ekspertów NAWA, członek First International Network on Trust. Prowadziła badania terenowe w firmach w Polsce, Niemczech, Szwecji i w Dolinie Krzemowej w USA. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych (w tym indeksowanych na liście JCR), monografii i rozdziałów w monografiach.

prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.
Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.

dr Tomasz Olejniczak
dr Katarzyna Piotrowska

Jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki oraz metodologii badań społecznych. Jest absolwentką Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą psychologia podejmowania decyzji oraz percepcja ryzyka. 

Admission Requirements

We attach great importance to the three criteria: your prior academic background; the relevance of your proposed research problem; the fit of your proposal within the overall research activity of our Faculty.    Applicants to the Kozminski University Ph.D. Programme must hold a Master degree or equivalent and must have a solid knowledge of English. 

Documents to provide
 • Application  
 • Application form, 
 • CV, 
 • Concept of research, 
 • Copies of diplomas and transcript your degrees (Bachelor and Master), 
 • List of publications, 
 • One recommendation given by the senior academic staff member of KU, 
 • List of academic activities (inter alia acitive and passive participation in scientific conferences), 
 • Health certificate - candidates from outside the European Union 
Law regulations

Resolution regarding rules of recruitment to Doctoral School in academic year 2020/2021 

How to apply?
1
Documents

Send us the required documentation

2
Interview

Interview with the candidate conducted by the Recruitment Committee - the date will be confirmed by the end of April

3
Final decision

The decision will be made by the date to be confirmed by the end of April

Charges

Programme is free of charge