Kontakt 

Dane kontaktowe 

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

NIP  524-10-05-438

email: podyplomowe@kozminski.edu.pl

Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju 

 

Sylwia Hałas-Dej                                         

email: sylwiah@kozminski.edu.pl                        

tel: 022 519 21 32 

 

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

 

Nikolay Kirov

email: kirov@kozminski.edu.pl

tel: 022 519 21 32

 

 

 

 

Menedżer ds. Programów Edukacyjnych i Jakości 

Grażyna Rozparzyńska-Noga

email: grazyna@kozminski.edu.pl  

tel: 022 519 22 88

 

 

 

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju

Małgorzata Oświata

email: malgosiao@kozminski.edu.pl 

tel: 022 519 22 48 

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Aneta Małkowska

email: anetam@kozminski.edu.pl  

tel: 022 519 21 92

tel: 022 519 22 78

 

 

 

Starszy Doradca edukacyjny

Agnieszka Marciniuk

email: amarciniuk@kozminski.edu.pl 

tel: 022 519 22 07

 

 

 

 

Starszy doradca edukacyjny

Monika Dziwniel

email: mdziwniel@kozminski.edu.pl

tel: 022 519 21 52

 

 

 

 

 Doradca edukacyjny

Anna Mięgoć

email: amiegoc@kozminski.edu.pl

tel: 022 519 21 30

 

 

 

Starszy Doradca edukacyjny

Agnieszka Bartczuk-Jasińska

email: abartczuk@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 22 51

 

 

 

 

 

 

Doradca edukacyjny

Małgorzata Cybulska

email: mcybulska@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 23 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca edukacyjny


Edyta Adamowicz-Sikora

email: eadamowicz@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 21 05

 

 

 

 

 

 

 

Doradca edukacyjny


Monika Żochowska

email: mzochowska@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 23 34

 

 

 

 

Specjalista

Monika Kasprzyk

email: mkasprzyk@kozminski.edu.pl

tel: 022  519 21 98

 

 

 

 

 

Doradca edukacyjny

Agata Kanclerz

email: akanclerz@kozminski.edu.pl

tel: 22  519 23 43

 

 

 

 

 

Starszy doradca edukacyjny/ Koźmiński Executive Business School

Izabela Obszańska

email: izabelao@kozminski.edu.pl

tel: 22  519 22 22