Strategiczne zarządzanie kategorią produktową NOWOŚĆ 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Zajęcia wprowadzająco - integracyjne
 • Podstawy zarządzania kategorią – rola, pojęcia, proces
 • Kreowanie strategii oferty handlowej
 • Koncepcje i narzędzia marketingu nabywcy i klientocentryzmu
 • Efektywna komunikacja i współpraca w procesie zarządzania kategorią wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Projektowanie i zarządzanie markami własnymi
 • Projektowanie i wykorzystanie badań rynku i klienta
 • Wykorzystanie systemów informatycznych i analiza zbiorów danych w zarządzaniu kategorią
 • Pozyskiwanie towarów i zarządzanie portfelem dostawców/odbiorców
 • Tworzenie oferty handlowej kategorii
 • Negocjacje
 • Merchandising
 • Zarządzanie przychodami i cenami
 • Promocje sprzedażowe
 • Bieżące zarządzanie kategorią i aspekty logistyczne
 • Osiąganie wyników biznesowych sposób etyczny i uwarunkowania prawne
 • Zarządzanie kategorią w warunkach wielokanałowości
 • Prezentacja i konsultacje Projektu doradczego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192 * (razem z zaliczeniami)
* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty - godz.  8.45 – 15.45
 • niedziele - godz.  8.45 – 15.45

TERMINY ZAJĘĆ 

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • 19 - 20.10.2019
 • 16 - 17.11.2019
 • 30.11 - 01.12.2019
 • 25 - 26.01.2020
 • 8 - 9.02.2020
 • 22 - 23.02.2020

   Kontakt: 
   Magdalena Wyrwa

   Doradca edukacyjny