Strategiczne zarządzanie kategorią produktową NOWOŚĆ 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA SĄ OBJĘTE PATRONATEM STRATEGICZNYM CCI FRANCE POLOGNE / FRANCUSKO-POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

Zapraszamy do lektury artykułu „RZECZ O TYM, ŻE MAŁY (HANDEL) TEŻ MOŻE DUŻO”.  

Część I

Jak rozpocząć maksymalizowanie zysków dzięki wdrożeniu pojedynczych elementów zarządzania kategorią?

Zarządzanie kategorią produktową, częściej występujące pod jakże swojską nazwą CatMan (skrót od ang. Category Management), jest niewątpliwie tym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, który odpowiednio prowadzony daje perspektywę nie tylko znaczących, ale i relatywnie szybkich korzyści biznesowych.

Czytaj więcej

Część II

Elementy zarządzania cenami (pricing).

Zarządzanie cenami (pricing), to kolejny zestaw narzędzi, który może – i powinien być – obszernie wykorzystywany w zarządzaniu kategorią produktową. Oczywiście, tak jak w przypadku budowy oferty produktowej, narzędzia te mają bardzo zróżnicowany poziom zaawansowania, a tym samym zaangażowania personelu firmy handlowej w ich wykorzystanie. Duże korporacje mają działy analiz, prowadzą lub zlecają zaawansowane badanie poziomów cenowych konkurencji, a także na bieżąco badają relacje pomiędzy cenami a poziomem sprzedaży. Wyjściowe ceny – przy wprowadzaniu nowej oferty lub produktu – bywają przedmiotem konsultacji z klientami, a także testowania w wybranych placówkach.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Pojęcie „Category Management” od kilkunastu lat gości w języku wielu organizacji handlowych w Polsce. Długo utożsamiany głownie z merchandisingiem i – niekiedy – zarządzaniem cenami, coraz częściej postrzegany jest jako znacznie szersza dziedzina. Jednocześnie coraz więcej firm słusznie dostrzega w dojrzałym i kompleksowym zrządzaniu kategorią szanse na uzyskanie znacząco lepszych wyników w działalności handlowej. W sytuacji, kiedy nie można w nieskończoność podnosić efektywności działów handlowych, a skuteczność tradycyjnej reklamy też zbliżyła się do kresu swoich możliwości, to właśnie świadome i celowe budowanie oferty handlowej, a także późniejsze nią zarządzanie jest prawdopodobnie największym narzędziowym potencjałem wzrostu firm handlowych. Powinna to być jednak działalność oparta o bardzo przemyślany pomysł na kategorię produktową, osadzony w rzetelnej wiedzy o rynku, klientach, ich sytuacjach i zachowaniach zakupowych. Oparta także o zrozumienie zasad skutecznego wykorzystania synergii wielu elementów: budowy skutecznego portfolio produktów, planowania sklepu i półki, posługiwania się narzędziami cenowymi i promocyjnymi. Są to procesy, których skuteczność jest najwyższa, kiedy współdziałają ze sobą – oczywiście w zakresie, który umożliwiają zasady rynku, etyki i prawa - producenci/dostawcy i detaliści.

czytaj więcej 

CEL STUDIÓW 

Nabycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy związanej z zarządzaniem kategorią produktową w przedsiębiorstwie handlowym lub nadzorem nad zespołem wykonującym taką pracę.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • całościowe zrozumienie uwarunkowań rządzących procesami zarządzania kategorią, zarówno po stronie detalisty, jak i dostawcy
 • otrzymanie kluczowej wiedzy o celach, uwarunkowaniach  i metodach zarządzania kategorią, a także  zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi projektowania i zarządzania ofertą handlową
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania dostępnych danych do przeprowadzenia analiz zakończonych wyciągnięciem poprawnych wniosków i podjęciem uzasadnionej decyzji
 • ukształtowanie postawy zarządzania kategorią w oparciu o zrozumienie roli i uwarunkowań, w których znajdują się 3 strony  procesu sprzedażowego: dostawca, detalista i klient
 • umiejętność integrowania wiedzy o klientach, ich sytuacjach zakupowych i sposobach podejmowania decyzji w proces tworzenia oferty kategorii i bieżącego zarządzania kategorią
 • poznanie metod budowy efektywnego planu sklepu i planu półki

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zaawansowanej symulacji rynkowej, a także pracować w grupach projektowych nad realnymi zagadnieniami biznesowymi z praktyki swojej, bądź innych słuchaczy.

ADRESACI STUDIÓW 

 • osoby zarządzające kategorią lub grupą produktową w sieciach handlu detalicznego
 • menedżerowie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie ofertą handlową
 • menedżerowie zarządzający i właściciele dużych sklepów i firm produkcyjnych bądź dystrybucyjnych odpowiedzialni m.in. za sprzedaż, niewykorzystujący dotąd zarządzania kategorią lub planujący rozwinąć aktywność swojej organizacji w tym zakresie
 • osoby odpowiedzialne po stronie dostawcy za współpracę z sieciami detalicznymi (Key Account Manager)
 • High-Potentials - osoby z doświadczeniem w pracy z kategorią produktową, aspirujący do zarządzania większymi obszarami lub strukturami

WYKŁADOWCY WIODĄCY 

Marcin Gildner

Trener biznesu, konsultant, negocjator. Absolwent Dziennikarstwa w Instytucie Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Drogę zawodową rozpoczynał jako reporter radiowy i konferansjer prowadzący imprezy sceniczne (m.in. Miss Polonia Super Model). Następnie związał swoją karierę z biznesem: przez 19 lat budował doświadczenie jako specjalista i menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, zakupy, obsługę Klienta, marketing i category management, zarządzając m.in. zespołami i projektami międzynarodowymi
w ogólnoświatowych korporacjach. Odpowiadał między innymi za sprzedaż w AIG, category management w Leroy Merlin i marketing narzędzi Bosch w Polsce, Czechach i Słowacji.
Jako trener i konsultant specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem produktem / marką / kategorią produktową, sprzedażą i obsługą Klienta, a także negocjacjami. Doradza w tworzeniu w firmach standardów zarządzania kategorią i we wdrażaniu integrowania wiedzy o Kliencie w procesy tworzenia oferty handlowej. Realizuje projekty szkoleniowe i konsultingowe dla branż technicznej, gastronomicznej, FMCG i dóbr luksusowych.

Mateusz Chołaściński

Analityk biznesowy specjalizujący się w strategiach cenowych i zarządzaniu przychodami ze sprzedaży. Z wykształcenia fizyk teoretyk, wykorzystujący swoje doświadczenie w analizie rynku, konkurencji i w poszukiwaniu szans wygenerowania wzrostu wartości dla firm.
Podczas swojej kariery odpowiadał za strategię cenową w Kompanii Piwowarskiej, wdrażał politykę cenową w Makro C&C Polska.
Pomysłodawca i twórca pierwszej wersji symulacji biznesowej Netious Market Challenge.
Autor wielu publikacji, prelekcji oraz sesji interaktywnych dotyczących zarządzania przychodami podczas konferencji tematycznych organizowanych dla wiodących firm z branży FMCG.
Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania przychodami oraz pricingu. Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, efektywności systemów rabatowych oraz motywacyjnych dla sprzedaży i marketingu.

Dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski

Rozpoczynał edukację od nauk medycznych, doktorat z patofizjologii przygotowywał we Francji, zajmował się technologiami dla osób niepełnosprawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował w Pałacu Królewskim w Katarze.
Od 17 lat zajmuje się rynkiem Business Intelligence i BIG DATA. Przez wiele lat związany z SAS Institute zarówno w strukturach krajowych (dyrektor marketingu i sprzedaży) jak i globalnych (komitet sterujący komunikacją zewnętrzną). Współpracował również m.in. z Qumak, FranklinCovey oraz Master International. Realizował projekty dla firm z branż farmaceutycznej, energetycznej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej i IT. Autor wielu publikacji, współautor podręczników dotyczących informatyki ekonomicznej i zarządzania wiedzą. Obecnie interim manager, współpracuje m.in. z Controlling Systems promując wykorzystywanie analityki biznesowej i Partners in Progress wspierając uczelnie w wykorzystaniu technologii Business Intelligence i BIG DATA. Absolwent MBA IFG i wielu programów szkoleniowych, mając okazje bezpośrednio uczyć się m.in. od Thomasa Davenporta, Maxwela Gladwella, Jima Goodnighta, Lestera Wundermana, Nicolasa Taleba, Gary Cokinsa czy Raya Daceya.

Marcin Zięć

Praktyk z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy w obszarach związanych z trade marketingiem, sprzedażą oraz zarządzaniem kategorią. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w takich firmach jak Unilever oraz Kompania Piwowarska. Ukończył studia Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz program rozwoju kadry menadżerskiej w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.
Podczas swojej kariery odpowiadał za rozwój kategorii u kluczowych klientów, zarządzanie działaniami trade marketingowymi zarówno w kanałach handlu tradycyjnego, jak i nowoczesnego, budowanie strategii kanałów sprzedaży, standardów pracy przedstawicieli handlowych, rozwój klientów oraz rozwój narzędzi komunikacji w punktach sprzedaży. Wiele lat swojej pracy poświęcił na zgłębianie wiedzy o kupującym i budowaniu umiejętności analizowania jego zachowań w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży.
Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania kategorią zarówno na potrzeby rozwoju pracowników wewnętrznych firm, jak i osób z działów handlowych i zarządzania przestrzenią sprzedaży po stronie klientów detalicznych.
Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, strategii portfela oraz zarządzania kategorią
w kanałach sprzedaży zarówno dla detalistów, jak i producentów głównie na rynku FMCG.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego i przeprowadzenie jego prezentacji.

Kontakt: 
Agnieszka Szczepańczyk

Doradca edukacyjny