Zarządzanie hotelami 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Wprowadzenie

 • Global Hotel Industry – przegląd
 • Zajęcia integracyjne

Zarządzanie strategiczne w hotelarstwie

 • Dyrektor hotelu - strategie i narzędzia
 • Obowiązki dyrektorów departamentów:
 • F&B Management
 • Rooms Division and Spa Management
 • MICE Management
 • Front Office Management
 • Planowanie strategiczne
 • Analiza rentowności
 • Nabywanie umiejętności miękkich

Sprzedaż i marketing usług hotelowych

 • Planowanie budżetu oraz działań sprzedażowych i marketingowych
 • Marketing internetowy - strategia i budżetowanie
 • Revenue management
 • Zasady analizy konkurencji oraz innych danych rynkowych
 • Zarządzanie kosztami
 • Budowanie i zarządzanie działem sprzedaży w hotelu

Komunikacja

 • Sztuka prezentacji
 • PR
 • Komunikacja wewnętrza

Rachunkowość

 • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie USALI
 • Opracowywanie raportów i sprawozdań

HR w hotelarstwie

 • Hotel to ludzie czyli budowanie zespołu
 • Organizacja pracy w hotelu czyli sztuka motywowania i kierowania zespołem
 • Projektowanie procesu rekrutacyjnego
 • Proces on boarding’u / wdrażania pracowników
 • Employer Branding
 • International Human Resources

Hotelowi goście

 • Zarządzanie oczekiwaniami gości
 • Codzienna interakcja z gośćmi - psychologia zachowań
 • Protokół i etykieta

Budowa hotelu od podstaw (projekt końcowy)

 • Studenci będą mieli za zadanie stworzenie w 3-4 osobowych grupach konceptu hotelu i zaprezentowanie go na zakończenie studiów.
 • Franczyza czy marka własna?
 • Biznes plan
 • Analiza rynku - narzędzia
 • Obowiązujące przepisy prawne - dostosowanie procedur do obowiązujących ustaw
 • Systemy hotelowe - rodzaje i zasady wdrożenia
 • Struktura zatrudnienia
 • Analizy zewnętrzne i wewnętrzne
 • Planowanie otwarcia hotelu i organizacja imprezy otwierającej

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196 godz.*
(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)
* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

 • Wykłady
 • Praca w grupach
 • Warsztaty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty – w godz. 8:45-15:45
 • niedziele – w godz. 8:45-15:45

TERMINY ZJAZDÓW 


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny