Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot Liczba godzin
Zajęcia integracyjne4
Blok „Dział Personalny w organizacji”
Strategia i polityka personalna, wyzwania wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy14
HR jako Business Partner8
Kierowanie zespołem personalnym8
Efektywność w ZZL i controlling personalny12
Prawo pracy 20
Blok „System personalny”
Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników - ujęcie systemowe12
Zintegrowane zarządzanie wynikami pracy i system motywacji finansowej18
Zintegrowane zarządzanie kompetencjami16
Budowa zintegrowanych programów rozwojowych16
Zwalnianie i outplacement12
Blok „Relacje Działu Personalnego” 
Psychologiczne podstawy ZZL – osobowość i motywacja pracowników8
Badania satysfakcji i zaangażowania12
Komunikacja, budowanie marki pracodawcy i kultura organizacyjna14
Zarządzanie zmianą10
Rozwiązania IT w obszarze personalnym6
Blok „Praca dyplomowa”
Seminarium i prezentacja projektu końcowego i egzamin końcowy8

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 *
(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)
 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia oparte są na aktywnych metodach pracy ze słuchaczami:

 • wykłady z prezentacjami multimedialnymi  
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje grupowe  
 • studia przypadków
 • narzędzia diagnozy organizacyjnej
 • zadania symulacyjne
 • testy psychologiczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają 2 semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • w soboty - 8.45-17.30 
 • w niedziele - 8.45-15.45 

  TERMINY ZJAZDÓW 

  Daty zjazdów nowej edycji (I semestr):

  • 26-27.10.2019
  • 16-17.11.2019
  • 07-08.12.2019
  • 18-19.01.2020
  • 08-09.02.2020
  • 22-23.02.2020


       Kontakt:
       Magdalena Glapa

       Doradca edukacyjny