Zarządzanie zakupami  

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Blok ogólny

 • Zajęcia wprowadzające
 • Spotkania z praktykami

Blok I - Podstawy wiedzy

 • Podstawy wiedzy
 • Trendy i współczesne koncepcje zarzadzania przedsiębiorstwem i administracja publiczną
 • Wprowadzenie  do zakupów i marketingu w zakupach
 • Podstawy odpowiedzialności społecznej i etyki w zakupach
 • Podstawy i narzędzia analizy ekonomicznej procesów zakupowych
 • Zarzadzanie ryzykiem w procesach zakupowych
 • Zarzadzanie zmianą i projektami zakupowymi

  Blok II – Proces zakupowy

  • Proces zakupowy
  • Praktyka procesu zakupowego, od zapotrzebowania do wyboru dostawcy
  • IT w zakupach /Narzędzia, Systemy, Elektroniczne platformy zakupowe/E-zakupy
  • Negocjacje zakupowe /Warsztaty negocjacyjne

  Blok III - Organizacja i strategie zakupowe

  • Organizacja i strategie zakupowe
  • Podstawy organizacji i zarzadzania zakupami w biznesie i administracji publicznej
  • Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie strategiczne w zakupach
  • Zakupy giełdowe
  • Zakupy w grupach kapitałowych, strukturach rozproszonych
  • Zarzadzanie relacjami i rozwojem dostawców
  • Zarządzanie kompetencjami zakupowymi
  • Controling zakupów
  • Globalisation, Digitalisation and Sustainability in Procurement

   Blok IV - Prawo w zakupach

   • Elementy wsparcia zakupów
   • Prawo Zamówień Publicznych
   • Elementy prawa zobowiązań –umowy dostawy
   • Menedżerska zakupowa  gra decyzyjna

    

   Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 210 * (razem z zaliczeniami)

   * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut


   Green Procurement and Procurement 4.0 – wykłady z Prof. Lisą Fröhlich

   ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

   Studia trwają dwa semestry.
   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

   • soboty: 8.45 – 17.30
   • niedziele: 8.45 – 15.45

   TERMINY ZAJĘĆ  

   Terminy zajęć na I semestr:

   • 19-20.10.2019
   • 16-17.11.2019
   • 14-15.12.2019
   • 11-12.01.2020
   • 25-26.01.2020
   • 08-09.02.2020
   • 29.02-01.03.2020

   Kontakt:

   Agata Kanclerz 

   Doradca edukacyjny

   • +48 (22) 519 23 43